settings icon
share icon
Jautājums

Kuros Vecā Testamenta pantos ir pravietots par Kristus atnākšanu?

Atbilde


Par Jēzu Kristu Vecajā Testamentā ir ļoti daudz pravietojumu. Daži Vecā Testamenta interpretētāji, jeb tulkotāji saka, ka Mesija ir minēts simtiem reižu. Sekojošie būs tie pravietojumi, kuri ir apsvērti kā visskaidrāk saprotamie un svarīgākie.

Attiecībā uz Jēzus dzimšanu –

Jesaja 7:14 - ”Tādēļ Kungs pats dos jums zīmi, redzi, jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Immanuēls.”

Jesaja 9:5 - ”Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu sauks vārdā – Brīnišķais padomdevējs, Varonis dievs, Mūžīgais Tēvs, Miera Princis.”

Mihas 5:1 - ”Tu, Betlēme Efrātā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izraēlā! Viņš cēlies – no laika iesākuma no mūžības dienām.”

Attiecībā uz Jēzus ministriju (kalpošanu) un nāvi –

Zaharijas 9:9 - ”Līksmo vareni, Ciānas meita, klaigā, Jeruzalemes maita! Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs – pazemīgs, uz ēzeļa jāj, uz ēzeļmātes kumeļa!’

Psalmi 22:17-19 - ”Redzi, suņi mani aplenkuši! Ļaundaru bars mani apstājis, tie plosa man rokas un kājas. Varu saskaitīt visus savus kaulus! – Tie skatās uz mani un vēro mani, tie dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu met kauliņus.”

Iespējams vistiešākais pravietojums par Jēzu ir aprakstīts Jesajas grāmatas 53. Jesajas grāmatā 53:3-7 rakstītais ir īpaši skaidrs: ”Nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, - itin kā tāds, no kā apslēpj seju, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi esam noklīdušas avis, katrs iet savu ceļu, bet viņam Kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat nevēra muti – kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt.”

Pravietojums par ”Septiņdesmit septiņiem” Daniēla grāmatas 9-jā nodaļā pasaka precīzu laiku, kad Jēzus varētu tikt ”tikt nogalināts.” Jesaja 50:6 akurāti apraksta Jēzus sišanu, kas Viņam bija jāizcieš. Zaharija 12:10 apraksta Jēzus ”saduršanu,” kas notika jau pēc tam, kad Viņš bija miris pie krusta. Varētu runāt vēl par daudziem pantiem, bet šie jau ir pietiekoši. Vecais Testaments pavisam noteikti pravietoja, paredzēja Jēzus - Mesijas atnākšanu.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kuros Vecā Testamenta pantos ir pravietots par Kristus atnākšanu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries