settings icon
share icon
Jautājums

Vai Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir taisnība?

Atbilde


Par Jēzus augšāmcelšanos Bībele sniedz neapgāžamus pierādījumus. Tas ir dokumentēts Mt.ev.28:1-20; Mk.ev.16:1-20; Lk.ev.24:1-53; Jņ.ev.20:1-21:25. Kristus parādīšanās ir aprakstīta arī Apustuļu darbu grāmatā 1:1-11. No šiem fragmentiem mēs iegūstam vairākus neapgāžamus “pierādījumus” par Kristus augšāmcelšanos. Pirmkārt, tās bija dramatiskas pārmaiņas Kristus mācekļu uzvedībā. No izbijušos vīriešu grupas, kuri bija slēpušies un vairījušies atzīt Jēzu publiski, viņi kļuva par spēcīgiem apustuļiem. Ar lielu drosmi, pārliecību un spēku viņi izgāja pasaulē sludināt evaņģēliju. Kā vēl varētu izskaidrot šīs pārmaiņas, ja ne ar Kristus parādīšanos Saviem mācekļiem pēc Savas augšāmcelšanās.

Otrkārt, tā ir apustuļa Pāvila dzīve. Viņš bija baznīcas vajātājs, bet mainījās un kļuva par apustuli. Kas viņam lika mainīties? Tas notika, kad augšāmcēlušais Kristus parādījās viņam ceļā uz Damasku (Ap. d.gr.9:1-6). Trešais pierādījums ir tukšais kaps. Ja Jēzus Kristus nebija augšāmcēlies, tad kur palika Viņa ķermenis? Mācekļi un daudzi citi redzēju kapu, kurā Viņš tika apbedīts. Pēc viņu atgriešanās pie tā, kaps bija tukšs. Eņģeļi paziņoja, ka Jēzus ir augšāmcēlies kā viņš to jau iepriekš bija apsolījis (Mt.ev.28:5-7). Ceturtkārt, papildus pierādījums par Kristus augšāmcelšanos ir daudzie cilvēki, kuriem Viņš parādījās pēc augšāmcelšanās (Mt.ev.28:5, 9,16-17; Mk.ev.16:9; Lk.ev.24:13-35; Jņ.ev.20:19,24, 26-29, 21:1-14; Ap.d.gr.1: 6-8; 1 Kor.15: 5-7).

Cits pierādījums par Kristus augšāmcelšanos ir tas, ka pašam augšāmcelšanās faktam apustuļi piešķīra sevišķu, var pat teikt grandiozu nozīmi. Īpaši svarīgs fragments par Kristus augšāmcelšanos ir dots vēstulē 1.Kor.15. Šinī nodaļā apustulis Pāvils izskaidro, kāpēc ir tik svarīgi saprast un ticēt Jēzus Kristus augšāmcelšanās faktam. Viņa augšāmcelšanās ir svarīga sekojošu iemeslu dēļ: 1) Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad arī ticīgie necelsies (1Kor.15:12-15). 2) Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad viņa upuris pie krusta nebija pietiekošs (1.Kor.15:16-19). Jēzus Kristus augšāmcelšanās pierādīja, ka Viņa nāve pie krusta tika Dieva pieņemta kā pilnīga atlīdzība par mūsu grēkiem. Ja Viņš nomirtu un paliktu miris, tas norādītu, ka Viņa upuris bija veltīgs. Tāpēc arī ticīgajiem nebūtu piedots par viņu grēkiem un viņi paliktu miruši arī pēc nāves (1.Kor.15:16-19). Nepastāvētu tāda lieta kā mūžīgā dzīve (Jņ.ev.3:16). “Bet nu Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem, pirmais no aizmigušajiem” (1.Kor.15: 20).

Visbeidzot, Bībeles Svētie Raksti skaidri liek saprast, ka tie, kas tic Jēzum Kristum būs celti mūžīgai dzīvei tāpat, kā Viņš bija celts (1.Kor.15:20-23). Vēstulē 1.Korintiešiem 15jā nodaļā tiek izskaidrots, kā Kristus augšāmcelšanās pierāda Viņa uzvaru pār grēku un nodrošina mūs ar spēju dzīvot brīvībā pārvarot grēku (1.Kor.15:24-34); apraksta atdzimušo ķermeņu dievišķo dabu, ko saņemsim un pasludina, ka Jēzus Kristus augšāmcelšanās rezultātā visiem, kuri tic Viņam, tiek dota maksimālā un galējā brīvība pār nāvi (1.Kor.15:50- 58).

Kāda cēla un brīnišķīga patiesība ir Kristus augšāmcelšanās! ”Tad nu, mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni Kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas Kungā” (1.Kor.15:58). Saskaņā ar Bībeli Kristus augšāmcelšanas ir vislielākā patiesība. Bībelē dokumentēts, ka par to ir liecinājuši vairāk nekā 400 cilvēku un pamatojoties uz vēsturisko faktu par Kristus augšāmcelšanos, tie turpināja attīstīt šo vitāli svarīgo Kristiešu mācību.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir taisnība?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries