settings icon
share icon
Jautājums

Ja Jēzus bija Dievs, tad kā Viņš varēja lūgties uz Dievu? Vai Jēzus lūdzās uz Sevi Pašu?

Atbilde


Lai saprastu Jēzu, kā Dievu, kurš uz zemes būdams sūtīja lūgšanas Savam Tēvam debesīs, mums jāsaprot to, ka mūžīgajam Tēvam un mūžīgajam Dēlam vienmēr bija pastāvējušas mūžīgas savstarpējās attiecības jau pirms tam, kad Jēzus pieņēma cilvēka formu. Lūdzu, lasiet Jāņa ev.5:19-27, īpaši 23 pantu, kurā Jēzus māca to, ka Tēvs sūtīja Dēlu (arī skat.Jņ.ev.15:10). Jēzus nekļuva par Dieva Dēlu piedzimstot pilsētiņā Betlehemē. Viņš jau bija Dieva Dēls no senas mūžības, no pirms laiku pastāvēšanas un joprojām Viņš ir Dēls, un vienmēr tāds paliks.

Jesajas gr.9:5 varam lasīt, ka Dēls tika dots un Bērns piedzimis. Jēzus vienmēr un visos laikos ir bijis daļa no Trīsvienības kopā ar Svēto Garu. Trīsvienība ir vienmēr pastāvējusi - Dievs tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars nav trīs dievi, bet gan viens Dievs trijās personās. Jēzus mācīja, ka Viņš un Viņa Tēvs ir viens (Jņ.ev.10:30), uzsverot, ka Viņš un Viņa Tēvs - Viņi ir viena matērija un viena būtība. Tēvs, Dēls un Gars ir trīs vienlīdzīgas personas esot kā viens Dievs. Šīm trim personām vienmēr ir bijušas, ir un vienmēr būs mūžīgas attiecības.

Laikā kad Jēzus, mūžīgais Dieva Dēls uzņēmās uz Sevis grēcīgās cilvēces dabu, Viņš uzņēmās arī kalpa lomu atmetot Savu debešķīgo slavu (Fil.2:5-11). Būdams Dievs – Cilvēks Viņš mācījās būt pazemīgs (Ebr.5:8) Savam Tēvam un bija Sātana kārdināts, netaisnīgi apsūdzēts no cilvēku puses, Savu cilvēku noraidīts un beigās sists pie krusta. Savam debesu Tēvam Viņš lūdzās spēku (Jņ.ev.11:41-42) un gudrību (Mk.ev.1:35, 6:46). Viņa lūgšanas rādīja to, ka Savā cilvēciskajā formā esot Viņš visā pilnībā bija atkarīgs no Tēva. Viņam bija jāpaļaujas uz Savu Tēvu visā pilnībā, lai spētu īstenot Tēva plānu attiecībā uz glābšanu, kā tas ir liecināts Kristus augstajā priestera lūgšanā Jāņa ev. 17. nodaļā. Viņa lūgšana nodemonstrēja Viņa galīgo un pilnīgo pakļaušanos Tēva gribai, kas bija – likt Jēzum mirt pie krusta tādējādi samaksājot (sodu) par mūsu nepaklausību un Dieva likumu laušanu (Mt.ev.26:31-46). Protams, Viņš cēlās no kapa uzvarējis un ieguvis piedošanu, un mūžīgo dzīvi visiem tiem, kas nožēlo savus grēkus un tic Viņam vienīgajam kā Glābējam.

Tas, ka Jēzus, Dieva Dēls, lūdzās vai runāja uz Dievu Tēvu nesaskaras ar problēmu. Kā jau minēts, starp Viņiem pastāvēja mūžīgas attiecības jau pirms Kristus nākšanas uz zemi. Šīs attiecības ir aprakstītas evaņģēlijos tā, ka mēs varam skaidri redzēt kā Dieva Dēls Savā cilvēciskajā formā izpildīja Sava Tēva gribu un tādējādi samaksāja atbrīvošanas maksu par visiem Saviem bērniem (Jņ.ev.6:38). Kristus nepārtrauktā padevība debesu Tēvam tika stiprināta un koncentrēta caur lūgšanām. Mums visiem vajadzētu sekot Kristus piemēram.

Ar to, ka Jēzus lūdzās Savu debesu Tēvu, Viņš nebūt nav mazvērtīgāks. Viņš parādīja tikai to, ka Viņam, pat bezgrēcīgam cilvēkam esot, ir vitāla nepieciešamība lūgties uz debesu Tēvu, lai spētu izpildīt Viņa gribu. Lūdzoties Savu Tēvu Jēzus skaidri nodemonstrēja Savas attiecības Trīsvienībā un parādīja mums visiem piemēru, cik svarīgi ir paļauties uz Dievu un lūgties Viņu kārtībā, lai saņemto vajadzīgo spēku un gudrību katru reizi. Un ja Kristum, kas bija Dievs – Cilvēks, bija nepieciešamība pēc dinamiskas lūgšanu dzīves, cik gan daudz vairāk tas ir nepieciešams mums, Kristus sekotājiem.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ja Jēzus bija Dievs, tad kā Viņš varēja lūgties uz Dievu? Vai Jēzus lūdzās uz Sevi Pašu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries