settings icon
share icon
Jautājums

Vai Jēzus ir Dievs? Vai Jēzus kādreiz ir apliecinājis Sevi par Dievu?

Atbilde


Nekur Bībelē nav tādas vietas, kur Jēzus sacītu precīzi šos vārdus, „Es Esmu Dievs”. Taču, tas tomēr nenozīmē to, ka Viņš neapliecināja Sevi par Dievu. Piemēram, aplūkosim Viņa vārdus Jāņa ev. 10:30: „Es un Tēvs, mēs esam viens.” No pirmā acu uzmetiena varbūt neliekas, ka Viņš Sevi apliecina par Dievu, šo sacīdams, bet pavērojiet jūdu reakciju uz Viņa apgalvojumu: „Bet jūdi Viņam atbildēja: „Nevis laba darba dēļ mēs Tevi gribam nomētāt [ar akmeņiem], bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc ka Tu, cilvēks būdams, dari Sevi par Dievu.”” (Jāņa ev. 10:33) Jūdi uztvēra Jēzus vārdus kā Viņa pretenziju uz Dieva statusu. Tālākajos pantos Viņš nebūt necenšas noliegt to, Viņš nesaka „Es jau neteicu, ka Esmu Dievs”. Tas norāda uz to, ka Jēzus tieši to arī gribēja pateikt, ka Viņš ir Dievs, sakot „Es un Tēvs, mēs esam viens” (Jāņa ev. 10:30). Jāņa ev. 8:58 ir atrodams vēl viens šāds piemērs. Jēzus paziņoja: „Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” Atkal jūdu atbildes reakcija uz šādu apgalvojumu bija tas, ka viņi salasīja akmeņus un vēlējās Jēzu ar tiem nomētāt (Jāņa ev. 8:59). Kāpēc gan jūdi būtu gribējuši nomētāt Viņu ar akmeņiem, ja ne tāpēc, ka Viņš darīja viņu izpratnē kaut ko zaimojošu, proti, pretendēja uz to, ka ir Dievs?

Jāņa ev. 1:1 ir teikts: „Vārds bija Dievs.” Jāņa ev. 1:14 ir teikts: „Vārds tapa miesa.” Šīs abas vietas ļoti skaidri norāda to, ka Jēzus ir Dievs miesā. Apustuļu darbos 20:28 ir teikts: „Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.” Kas izpirka baznīcu ar Savām asinīm? Jēzus Kristus. Šajā vietā ir teikts, ka Dievs ir izpircis Savu draudzi pats ar Savām asinīm. Tātad, Jēzus ir Dievs!

Apustulis Toms, ieraudzījis Jēzu, izsaucās: „Mans Kungs un mans Dievs!” (Jāņa ev. 20:28). Jēzus necenšas viņa sacīto izlabot. Vēstule Titam 2:13 iedrošina mūs gaidīt „Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu” (arī 2. Pētera 1:1). Vēstulē Ebrejiem 1:8 Dievs Tēvs apliecina Jēzum: „bet par Dēlu: Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir Viņa valdnieka varas zizlis.”

Atklāsmes grāmatā eņģelis māca apustuli Jāni, ka pielūgt drīkst vienīgi Dievu (Atklāsmes grāmata 19:10). Vairākas reizes Bībelē ir minēts fakts, ka cilvēki Jēzu pielūdza (Mateja ev. 2:11, 14:33, 28:9,17, Lūkas ev. 24:52, Jāņa 9:38). Jēzus nekad nenorāja cilvēkus, kas Viņu pielūdza. Ja Jēzus nebūtu bijis Dievs, Viņš noteikti būtu cilvēkiem teicis to pašu, ko eņģelis Jānim Atklāsmes grāmatā. Bībelē ir vēl ļoti daudz vietu, kas apliecina Jēzus dievišķību.

Vissvarīgākais iemesls, kāpēc Jēzum ir jābūt Dievam, ir tas, ka, ja Viņš nebūtu Dievs, Viņa nāve nebūtu bijusi pietiekams upuris par visas pasaules grēkiem (1. Jāņa 2:2). Tikai Dievs būtu varējis samaksāt šādu bezgalīgu sodu. Tikai Dievs varētu uzņemties uz Sevis visas pasaules grēkus (2. Korintiešiem 5:21), nomirt un augšāmcelties, tā pierādot Savu uzvaru pār grēku un nāvi.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai Jēzus ir Dievs? Vai Jēzus kādreiz ir apliecinājis Sevi par Dievu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries