settings icon
share icon
Jautājums

’Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir Dieva Jērs?

Atbilde


Kad Jņ.ev.1:29 un Jņ.ev.1;36 Jēzus ir saukts par Dieva Jēru, tas attiecas uz Viņu kā uz perfektu un galīgo upuri par grēku. Kārtībā, lai saprastu to, kas Jēzus bija un ko Viņš darīja, mums jāsāk ar Veco Testamentu, kas satur pravietojumus attiecībā uz atnākošo Kristu kā ”salīdzinājuma upuri” (Jes.53:10). Faktiski, visa Vecā Testamenta upurējošā sistēma, kas bija Dieva nostiprināta, gaidīja Kristus atnākšanu, perfektu upuri, ko Dievs nodrošinātu kā gandarījumu par grēku izpirkšanu Savu cilvēku labā (Rom.8:3; Ebr.10).

Jēru upurēšana vienmēr bija ļoti svarīga un neatņemama sastāvdaļa Islama reliģijas dzīvē un upurējošajā sistēmā. Kad Jānis Kristītājs sacīja par Jēzu: ”Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku” (Jņ.ev.1:29), tad jūdi, kuri to dzirdēja uzreiz varētu būt padomājuši par kādu no daudzajiem upuriem. Laikā, kad Lieldienu svētki bija pavisam tuvu, pirmā to doma varētu būt bijusi par kāda no Lieldienu jēra upurēšanu. Lieldienas bija vieni no lielākajiem un svarīgākajiem jūdu svētkiem, svinības par piemiņu dienai, kad Dievs viņus izveda no Ēģiptes jūga. Faktiski, jēra nokaušana un durvju stenderu apslacināšana (2.Moz.gr.12:11-13) ar tā asinīm ir Jēzus Kristus, esot pie krusta, izpērkošā darba brīnišķīga ilustrācija. Visi, par kuriem Viņš mira, ir apslacināti ar Viņa asinīm, tādējādi aizsargājot no nāves (garīgās) eņģeļa.

Cits nozīmīgs upuris, kas ietvēra jērus, bija ikdienas upuris pie tempļa Jeruzalemē. Katru rītu un katru vakaru templī tika upurēts jērs par cilvēku grēkiem (2.Moz.gr.29:38-42). Šie ikdienas upuri, kā arī visi citi, vienkārši bija ar norādi pēc perfekta upura vajadzības. Faktiski, Jēzus nāve atbilst laikam, kad templī tika veikts parastais vakara upuris. Tajā laikā jūdiem būtu vajadzējis zināt par Vecā Testamenta praviešiem Jeremiju un Jesaju, kuri jau bija pravietojuši, ka nāks kāds, kurš būs vests ”kā nevainīgs jērs, ko ved kaušanai” (Jeremija 11:19; Jesaja 53:7), un kura ciešanas un sniegtais upuris nodrošinās Izraēlas atpestīšanu un glābšanu. Dabiski, tā persona bija neviens cits, kā tikai Jēzus Kristus - ”Dieva Jērs.”

Lai arī uz šodienu ideja par upurējošo sistēmu mums varētu šķist dīvaina, tomēr maksas vai atlīdzināšanas jēdziens ir viegli saprotams. Mēs zinām, ka grēka alga ir nāve (Rom.6:23) un ka mūsu grēki ir nošķīruši mūs no Dieva. Mēs arī zinām no Bībelē mācītā, ka visi esam grēcinieki un neviens nav taisns Dieva priekšā (Rom.3:23). Mūsu grēku dēļ esam nošķirti no Dieva un vainīgi Viņa priekšā. Tāpēc, vienīgā mūsu cerība ir tā, ka Viņš nodrošinās ceļu, kas ved mūs uz samierināšanu ar Viņu; un tas arī ir tas, ko Viņš darīja sūtot Jēzu Kristu mirt pie krusta. Kristus mira, lai veiktu izlīdzināšanu un samaksātu maksu par grēkiem. Maksu par visu to grēkiem, kuri tic Viņam.

Caur Viņa nāvi pie krusta, kā Dieva perfekto upuri par grēkiem un Viņa augšāmcelšanos trīs dienas vēlāk, mums ir nodrošināta mūžīgā dzīve, ja mēs ticam Viņam. Tas fakts, ka Dievs pats ir nodrošinājis upuri, kas nolīdzina mūsu grēkus ir daļa no lieliskajām evaņģēlija ziņām; tas ir skaidri pateikts 1.Pētera vēstulē 1:18-21: ”apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm ko izlēja Kristus – nevainīgais un neaptraipītais Jērs. Viņš bija paredzēt jau pirms pasaules radīšanas, bet, tuvojoties pēdējam laikam, tapa atklāts jūsu labad, kas caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu augšāmcēla no mirušajiem un deva viņam godību, tā ka jums ir ticība un cerība uz Dievu.”

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

’Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir Dieva Jērs?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries