settings icon
share icon
Jautājums

Ko tas nozīme, ka Jēzus ir Dieva Dēls?

Atbilde


Jēzus ir Dieva dēls, bet ne tajā pašā izpratnē, kā cilvēka dēls un tēvs. Dievam nebija nepieciešams apprecēt Jaunavu Mariju, lai radītu dēlu. Viņam nebija vajadzības nonākt fiziskā kontaktā ar Mariju kārtībā, lai viņa ieņemtu bērnu. Jēzus ir Dieva Dēls tādā nozīmē, ka Viņš nāca uz zemes cilvēka veidolā. (Jņ.ev.1:1, 14). Jēzus ir Dieva Dēls, jo Marija Viņu ieņēma caur Svēto Garu. Lk.ev.1:35 varam lasīt - “Tad eņģelis viņai atbildēja: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts – Dieva Dēls.”

Jēzus tiesas procesa laikā jūdu augstais priesteris pratinot Viņu jautāja: “Es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva, saki mums: vai tu esi Kristus, Dieva Dēls?” (Mt.ev.26:63). Uz ko Jēzus atbildēja: “Tu pats to saki. Bet es jums saku: kopš šā brīža jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuvarenā labās rokas un nākam uz debess padebešiem” (Mateja 26:64). Atbildes reakcija bija tāda, ka jūdu vadoņi apsūdzēja Jēzu Dieva zaimošanā (Mt.ev.26:65, 66). Vēlāk Poncija Pilāta priekšā jūdi uzstāja: ”Mums ir bauslība, un pēc šīs bauslības Viņam ir jāmirst, jo Viņš ir darījis Sevi par Dieva Dēlu” (Jņ.ev.19:7). Kāpēc Viņa apgalvojums, ka Viņš ir Dieva Dēls, tika uzskatīts par Dieva zaimošanu tādējādi pelnot nāves sodu? Jūdu līderi saprata visā pilnībā, ko nozīmēja Jēzus frāze “Dieva Dēls.” Būt Dieva Dēlam ir tas pats, kas būt Dievam, ar to pašu raksturu, būtību un dabu. Dieva Dēls ir “no Dieva.” Paziņojums, ka Viņš ir Dieva Dēls – būtībā Dievs – bija zaimošana jūdu līderus acīs, tāpēc viņi pieprasīja notiesāt Jēzu uz nāvi saskaņā ar 3.Moz.gr.24:15 teikto. Vēstulē Ebrejiem 1:3 ir teikts ļoti skaidri un precīzi, ka “Dēls ir Dieva godības mirdzums un būtības atveids.”

Cits piemērs ir atrodams Jāņa ev.17:12, kur Jūda (kas nodeva Jēzu) ir attēlots kā “pazušanas dēls.” Jņ.ev.6:71 ir teikts, ka Jūda bija Sīmaņa dēls. Kas Jņ.ev.17:12 ir domāts aprakstot Jūdu kā “pazudušo dēlu?” Vārds pazudis nozīmē destruktīvs (postīt, graut, iznīcināt). Literāri Jūda nebija destruktivitātes dēls, bet šīs negatīvās īpašības bija viņa dzīves sastāvdaļa. Jūda bija pazušanas manifestācija. Tādā pašā veidā Jēzus ir Dieva Dēls. Dieva Dēls ir Dievs. Jēzus bija Dievs iemiesojies cilvēka veidolā (Jāņa evaņģēlijs 1:1,14).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko tas nozīme, ka Jēzus ir Dieva Dēls?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries