settings icon
share icon
Kesyon

Ki sa ki se sèt peche mòtèl?

Repons


Sèt peche mòtèl yo se yon lis ki itilize orijinèlman nan ansèyman premye kretyen yo pou edike epi anseye disip yo konsènan moun ki gen tandans tonbe nan peche. Miskonsepsyon sou lis sèt peche " mòtèl" yo se ke yo se peche ke Bondye pa pral padone. Bib la klè ke sèl peche Bondye a pa pral padone se sa yo ki kontinye nan enkredilite, paske li rejte sèl mwayen pou jwenn padon-Jezi Kris ak lanmò li nan plas yo sou kwa a.

Èske lide sèt peche mòtèl yo biblik? Wi epi non. Pwovèb 6: 16-19 deklare: "Gen sis bagay Senyè a rayi, sèt ki detestab pou li: 1) je avye, 2) yon moun k’ap bay manti, 3) men ki koule san inosan, 4) yon kè ki k’ap mechan, 5) pye ki rapid pou kouri nan mal, 6) yon fo temwen ki bay manti, ak 7) yon moun ki pote divizyon nan mitan frè yo. "Sepandan, lis sa a se pa sa ki pi fò moun konprann kòm sèt peche mòtèl yo.

Dapre Pap Gregory the Great nan 6yèm syèk la, sèt peche mòtèl yo se: fyète, jalouzi, safrete, lanvi, kòlè, Evaris, ak parese. Malgre ke sa yo, se definitivman peche, yo pa janm bay deskripsyon sou "sèt peche mòtèl yo" nan Bib la. Lis tradisyonèl la sou sèt peche mòtèl yo ka fonksyone kòm yon bon fason yo kategorize anpil peche diferan ki egziste. Prèske tout kalite peche ka ale anba youn nan sèt kategori yo. Pi enpòtan toujou, nou dwe reyalize sa sèt peche "mòtèl" yo pa plis pase nenpòt lòt peche. Tout peche ap bay rezilta nan lanmò (Women 6:23). Lwanj pou Bondye, ke atravè Jezikri, yo ka padonnen tout peche nou yo, ki gen ladan "sèt peche mòtèl" (Matye 26:28; Travay 10:43; Efezyen 1: 7).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki sa ki se sèt peche mòtèl?
© Copyright Got Questions Ministries