settings icon
share icon
Kesyon

Kijan mwen ka konnen si yon bagay se yon peche?

Repons


Gen de (2) pwoblèm ki enplike nan kesyon sa a, bagay sa yo ke Bib la espesyalman mansyone ak deklare yo dwe peche ak sa yo Bib la pa adrese dirèkteman. Lis biblik de divès kalite peche yo enkli Pwovèb 6:16-19, Galat 5:19-21, ak 1 Korent 6:9-10. Pa ka gen okenn dout ke pasaj sa yo prezante aktivite yo tankou peche, bagay Bondye pa apwouve. Touye moun, adiltè, mante, vòlè, elatriye-pa gen okenn dout Bib la prezante bagay sa yo tankou peche. Pwoblèm ki pi difisil la se detèmine kisa ki peche nan sa ke Bib la pa adrese dirèkteman. Lè Bib la pa kouvri yon sijè sèten, nou gen kèk prensip jeneral nan Pawòl li a pou gide nou.

Premyèman, lè pa gen okenn referans espesifik biblik, li bon pou’n mande si yon sèten bagay ki mal, men, olye, si li se definitivman bon. Bib la di, pa egzanp, ke nou dwe "fè pi plis nan tout opòtinite" (Kolosyen 4:5). Kèk jou nou pase isit la sou latè a, se konsa kout ak presye ak relasyon ak letènite ke nou pa ta dwe janm gaspiye tan sou bagay egoyis, men sèvi ak li sèlman sou "sa ki itil pou bati lòt moun daprè bezwen yo" (Efezyen 4:29).

Yon bon tès se detèmine si nou ka onètman, nan bon konsyans, mande Bondye beni epi sèvi ak aktivite yo an patikilye pou pwòp objektif li. "Se sak fè, kit n'ap manje, kit n'ap bwè, nenpòt kisa n'ap fè, fè l' pou sa sèvi yon lwanj pou Bondye." (1 Korent 10:31). Si gen plas pou dout ke si li fe Bondye plezi, lè sa a, li pi bon pou’n bay vag. "Tout sa ki pa soti nan lafwa se peche" (Women 14:23). Nou bezwen sonje ke kò nou, osi byen ke nanm nou, yo te delivre epi yo se pou Bondye. "Se konnen nou pa konnen kò nou se tanp Sentespri k'ap viv nan kè nou, Sentespri Bondye te ban nou an? Nou pa mèt tèt nou ankò. Bondye achte nou kach, li peye chè pou sa. Se poutèt sa, sèvi ak kò nou yon jan pou fè lwanj Bondye" (1 Korent 6:19-20). Sa a se yon gwo verite reyèl, nou dwe fe atansyon ak sa nou fè ak ki kote nou ale.

Anplis de sa, nou dwe evalye aksyon nou yo non sèlman nan relasyon ak Bondye, men tou nan relasyon ak efè yo sou fanmi nou, zanmi nou yo ak lòt moun an jeneral. Menm si yon bagay patikilye pa ka fè nou mal pèsonèlman, si li nòmalman enfliyanse oswa afekte yon lòt moun, li se yon peche. "Sa ki byen an, se lè ou pa manje vyann, ni bwè diven, ni fè okenn lòt bagay ki kapab fè frè ou tonbe nan peche.... Nou menm ki fò nan konfyans nou nan Bondye, se pou nou ede sa ki fèb yo pote feblès yo. Nou pa dwe ap chache sa ki fè nou plezi sèlman" (Women 14:21; 15:1).

Finalman, sonje ke Jezikri se Seyè nou an ak Sovè nou an, e pa dwe gen anyen ki ka pèmèt yo pran priyorite sou konfòmite nou nan volonte li. Pa gen okenn abitid oswa rekreyasyon oswa lanbisyon ki ka pèmèt yo gen kontwòl souf pou lavi nou; sèlman Kris la ki gen otorite. "Kanta frè Apolòs, mwen pa t' manke ankouraje l' pou l' te vin lakay nou. Men, sanble lide li pa sou sa koulye a. Enben, la fè vwayaj la lè la kapab. "(1 Korent 6:12). "Tou sa n'ap fè, tou sa n'ap di, fè l' nan non Seyè Jezi a, san nou pa janm bliye di Bondye mèsi nan li." (Kolosyen 3:17).

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kijan mwen ka konnen si yon bagay se yon peche?
© Copyright Got Questions Ministries