settings icon
share icon
Kesyon

Kisa Bib la di sou pònografi? Èske gade pònografi se yon peche?

Repons


Pou kounya, tèm yo fe rechech sou li plis sou entènèt la gen rapò ak pònografi. Pònografi se yon bagay ranpant kap grandi nan mond lan jodi a. Petèt pi plis pase nenpòt lòt bagay, Satan te reyisi nan trese ak chanje definisyon fè sèks. Li te pran sa ki bon ak dwat (renmen sèks ant yon mari ak madanm) epi li ranplase li ak lanvi, pònografi, adiltè, vyòl, ak omoseksyalite. Pònografi ka premye etap nan yon pant trè glise pou ogmante mechanste ak imoralite (Women 6:19). Nati depandans pònografi byen dokimante. Menm jan yon itilizatè dwòg dwe konsome plis dwòg pou li ka "high," pònografi mennen yon moun pi fon ak pi fon nan adiksyon seksyèl ak dezi kip a fe Bondye plezi.

Twa kategori prensipal yo nan peche yo se lanvi nan kò a, lanvi nan je yo, ak fyète nan lavi (1 Jan 2:16). Pònografi definitivman lakòz nou nan lanvi lache, epi li se endenyab yon lanvi nan je nou. Pònografi definitivman pa kalifye kòm youn nan bagay nou dwe panse selon Filipyen 4: 8. Pònografi se yon adiksyon (1 Korentyen 6:12; 2 Pyè 2:19), epi li destriktif (Pwovèb 6: 25-28; Ezekyèl 20:30; Efezyen 4:19). Anvi lòt moun nan lespri nou, ki se esans pònografi, li ofansif kont Bondye (Matye 5:28). Lè pònografi karakterize lavi yon moun, li demontre moun lan pa sove (1 Korentyen 6: 9).

Pou moun ki enplike nan pònografi, Bondye kapab epi li pral bay viktwa a. Èske ou enplike nan pònografi epi vle soti nan li? Men kèk etap pou viktwa: 1) konfese peche ou bay Bondye (1 Jan 1: 9). 2) Mande Bondye pou netwaye, renouvle, ak transfòme lide ou (Women 12: 2). 3) Mande Bondye ranpli lide ou ak Filipyen 4: 8. 4) Aprann pran kò ou nan sentete (1 Tesalonisyen 4: 3-4). 5) Konprann siyifikasyon apwopriye nan fè sèks ak konte sou mari oswa madanm ou pou kont li pou satisfè bezwen sa a (1 Korentyen 7: 1-5). 6) Reyalize ke si ou mache nan Lespri Bondye a, ou pa pral satisfè lanvi nan kò a (Galat 5:16). 7) Pran etap pratik pou diminye ekspozisyon ou nan imaj grafik yo. Enstale pònografi blockers sou òdinatè w lan, limite televizyon ak itilizasyon videyo, epi jwenn yon lòt kretyen ki ka priye pou ou epi ede ou kenbe responsablite ou.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa Bib la di sou pònografi? Èske gade pònografi se yon peche?
© Copyright Got Questions Ministries