Maswali kuhusu dini za uongoMaswali kuhusu dini za uongo

Kuna elezo gani la dhehebu?

Agnostiki ni nini?

Je! Falsafa ya kilimwengu/ falsafa ya wokovu ni ya Kibibilia?

Ni njia gani nzuri ya kumhubiria mtu aliye katika dhehebu au dini ya uongo?

Maangamizo ni jambo la kibibilia?

Ninawezaje kumtambua mwalimu wa uongo/ nabii wa uongo?

Mashahidi wa Yehova ni akina nani na wanaamini nini?

Je! Umomoni ni dhehebu? Wamomoni wanaamini nini?

mMtazamo wa preteristi kuhusu nyakati za mwisho ni upi?

Ukanaji Mungu ni nini?

Ukanaji Mungu wazi wazi ni nini?

Wakristo wanastahili kuwa wastahimilifu kwa imani za dini za watu wengine?

Ubuddha ni nini na Wabudha wanaamini nini?

Uagnostiki wa Kikristo ni nini?

Sayansi ya ukristo ni nini?

Dini zote mbalimbali pamoja, ni jinsi gani naweza kujua ile ambayo ni sahihi?

Kanisa halisi kiimani la Mashariki ni gani na imani ya Wakristo wa dini hii ni gani?

Uislamu ni nini, na nini Waislamu wanaamini?

Uyahudi ni nini na Wayahudi wanaamini nini?

Biblia inasema nini juu ya karma?

Kuna tofauti kati ya dini na kiroho?

Je, Usayansi ni Ukristo au ni Dhehebu?

Kwa nini kuna dini mingi? Je,dini zote huelekeza kwa Mungu?

Uariani ni nini?

Sala tafakari ni nini?

Tafakari ya kiroho ni nini?

Uwili ni nini?

Nadharia ya JEDP ni nini?

Maadili yalipitwa na wakati na yanatawaliwa na ubongo ni nini?

Ni nini maana ya Kila kitu kina Uungu?

Je, Upelejia na Nusu-Pelajia ni nini?

Ushirikina ni nini?

Je, ni nini upinzani pungufu na upinzani wa juu?

Je, tatizo la Injili ni gani?


Maswali kuhusu dini za uongo