settings icon
share icon
Swali

Je, kuna tofauti gani kati ya Ukristo na Uyahudi?

Jibu


Kati ya dini kubwa ulimwenguni, Ukristo na Uyahudi ndizo zina uwezekano mkubwa Zaidi wa kuwa sawa. Ukristo na Uyahudi wote wanamwamini Mungu mmoja ambaye ni Mwenye nguvu, mwenye ufahamu, aliye kila mahali, wa milele, na usio na kipimo. Dini zote mbili zinamwamini Mungu ambaye ni mtakatifu, mtakatifu, na mwenye haki, wakati huo huo akiwa mwenye upendo, kusamehe, na mwenye huruma. Ukristo na Uyahudi hushiriki Maandiko ya Kiebrania (Agano la Kale) kama Neno la Mungu la mamlaka, ingawa Ukristo unajumuisha Agano Jipya pia. Ukristo na Uyahudi wanaamini kuwepo kwa mbingu, mahali pa kuishi milele ya wenye haki, na kuzimu, makao ya milele ya waovu (ingawa sio Wakristo wote na sio Wayahudi wote wanaoamini kuwa kuzimu ni ya milele). Ukristo na Uyahudi una msingi wa kanuni za kimaadili mmoja, ambazo zinajulikana siku hizi kama Yudao-Kikristo. Wayahudi wote na Ukristo wanafundisha kwamba Mungu ana mpango maalum kwa taifa la Israeli na watu wa Kiyahudi.

Tofauti muhimu kabisa kati ya Ukristo na Uyahudi ni Mtu wa Yesu Kristo. Ukristo unafundisha kwamba Yesu Kristo ni utimizaji wa unabii wa Agano la Kale kuhusu Masihi / Mwokozi anayekuja (Isaya 7:14, 9: 6-7; Mika 5: 2). Uyahudi mara nyingi hutambua Yesu kama mwalimu mzuri, na labda hata nabii wa Mungu. Uyahudi hauamini kwamba Yesu alikuwa Masihi. Kuchukua hatua zaidi, Ukristo unafundisha kwamba Yesu alikuwa Mungu katika mwili (Yohana 1: 1, 14; Waebrania 1: 8). Ukristo unafundisha kwamba Mungu akawa mwanadamu ndani ya Mtu wa Yesu Kristo ili aweze kuacha maisha yake kulipa bei ya dhambi zetu (Warumi 5: 8; 2 Wakorintho 5:21). Uyahudi hukanusha sana kwamba Yesu alikuwa Mungu au kwamba sadaka hiyo ilikuwa muhimu.

Yesu Kristo ndiye tofauti muhimu kabisa kati ya Ukristo na Kiyahudi. Mtu na kazi ya Yesu Kristo ni suala moja kuu ambalo Ukristo na Uyahudi hawawezi kukubaliana. viongozi wa kidini wa Israeli wakati wa Yesu walimwuliza, "Je, wewe ni Kristo, Mwana wa Heri?" Yesu akamwambia, "Mimi ndimi, na mtamwona Mwana wa Mtu ameketi upande wa kuume wa Nguvu, na kuja pamoja na mawingu ya mbinguni "(Marko 14: 61-62). Lakini hawakuamini maneno yake au kumkubali kama Masihi.

Yesu Kristo ni utimizaji wa unabii wa Kiebrania wa Masihi ajaye. Zaburi 22: 14-18 inaelezea tukio lililo sawa na kusulubiwa kwa Yesu, "Nimetiwa kama maji, na mifupa yangu yote yamekusanyika." Moyo wangu umegeuka kuwa gamu, umeyeyuka ndani yangu. Nguvu zangu zimekauka kama paa, na ulimi wangu unamka juu ya kinywa changu, unaniweka katika vumbi la kifo, mbwa zimenizunguka, kundi la watu wabaya linanizunguka, wamevunja mikono na miguu yangu. naweza kuhesabu mifupa yangu yote, watu hunitazama na kunikejeli, hugawanya nguo zangu kati yao na kupiga kura kwa mavazi yangu. Uwazi huu wa unabii wa Kiimasihii hauwezi kuwa mwingine isipokuwa Yesu Kristo ambaye kusulubiwa kwake kulikamilisha kila moja ya maelezo haya (Luka 23; Yohana 19).

Hakuna maelezo zaidi ya Yesu zaidi kuliko Isaya 53: 3-6, "Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu, mtu wa huzuni, na kujulikana na mateso. Kama mtu ambaye watu huficha nyuso zao alidharauliwa, na tunahesabiwa Hakika yeye alichukua udhaifu wetu na akatwaa huzuni zetu, lakini tulimwona yeye kama aliyepigwa na Mungu, alipigwa na yeye, na kuteseka.lakini kwa vile yeye alipigwa kwa makosa yetu, alivunjwa kwa makosa yetu, adhabu iliyotuletea amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake tuliponywa. Sisi sote tumepotea kama kondoo, kila mmoja wetu amegeuka njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake uovu wetu wote. "

Mtume Paulo, Myahudi na mfuasi halisi wa Kiyahudi, alikutana na Yesu Kristo katika maono (Matendo. 9: 1-9) na akawa shahidi mkuu zaidi kwa Kristo na mwandishi wa karibu nusu ya Agano Jipya. Paulo alielewa tofauti kati ya Ukristo na Uyahudi zaidi ya mtu mwingine yeyote. Ujumbe wa Paulo ulikuwa nini? "Sioni aibu ya Injili (ya Yesu Kristo), kwa sababu ni nguvu ya Mungu kwa wokovu wa kila mtu anayeamini: kwanza kwa Myahudi, kisha kwa Mataifa" (Waroma 1:16).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, kuna tofauti gani kati ya Ukristo na Uyahudi?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries