settings icon
share icon
Swali

Mungu anawahukumuje wale waliolelewa katika tamaduni / dini zisizo za Kikristo?

Jibu


Swali hili linaonyesha kuwa uwezo wa kuokolewa unategemea mahali tulizaliwa, jinsi tulivyolelewa na kile tunachofundishwa. Maisha ya mamilioni ya watu ambao wametoka dini za uwongo-au hakuna dini hata moja-kwa karne nyingi hukataa wazo hili. Mbingu sio makao ya milele ya wale ambao walikuwa na bahati ya kulelewa katika nyumba za Kikristo katika mataifa huru, bali kwa wale waliokuja kwa Kristo kutoka "kila kabila na lugha na watu na taifa" (Ufunuo 5: 9). Watu katika tamaduni zote na katika kila awamu ya historia wanaokolewa kwa njia ile ile-kwa neema ya Mungu iliyotolewa kwa wenye dhambi wasiostahili, si kwa sababu ya kile tunachojua, ambapo tunazaliwa au jinsi tulivyofundishwa, lakini "kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi" (Warumi 5: 5).

Wakati wengine wanaweza kuwa hawajui yaliyomo katika Maandiko na mafundisho ya Kristo, hawana maana yoyote ya ujuzi wowote wa nini kilicho sahihi na kibaya, wala hawakuachiliwa ujuzi wa kuwepo kwa Mungu. Warumi 1:20 inatuambia, "Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana, na kufahamika kwa kazi zake; yaani, uweza wake wa milele na Uungu wake; hata wasiwe na udhuru." Kwa kweli, sio kwamba watu wengine hawajasikia kuhusu Kristo. Badala yake, tatizo ni kwamba wamekataa yale waliyoyasikia na yaliyoonekana kwa urahisi katika asili. Kumbukumbu la Torati 4:29 inasema, "Lakini huko, kama mkimtafuta Bwana, Mungu wako, utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote, na roho yako yote." Aya hii inafundisha kanuni muhimu: kila mtu anayetafuta kweli ataupata Ukweli. Ikiwa mtu anatamani kumjua Mungu wa kweli, Mungu atajitambulisha.

Wale walio katika dini za uongo daima huwa chini ya mafundisho ya wokovu kwa kazi. Ikiwa wanaamini wanaweza kumshukuru Mungu mtakatifu na mkamilifu kwa kufuata amri na sheria, Mungu atawawezesha kuendelea katika jitihada zao kwa haki ya kibinafsi hata hatimaye atawahukumu kwa hakika. Ikiwa, hata hivyo, wanaitikia hatua ya dhamiri iliyoamshwa na Mungu na kumlilia-kama mtoza ushuru katika hekalu — "Bwana, unihurumie, mimi mwenye dhambi" (Luka 18: 9-14), Mungu ataitikia kwa kweli na neema yake.

Ni katika Kristo Mwokozi tu mtu anawekwa huru kutoka kwa dhima ya hatia, dhambi, na aibu. Usimamo wetu wa haki mbele ya Jaji wetu umeanzishwa kwa kitu kimoja pekee: kazi iliyomalizika ya Kristo aliyesulubiwa ambaye alimwaga damu yake ili tuweze kuishi (Yohana 19:30). Tunatolewa kutoka kwa dhambi zetu kwa damu yake (Ufunuo 1: 5). Ameupatanisha na mwili wake wa duniani kupitia kifo chake (Wakolosai 1:22). Yesu alichukua dhambi zetu katika mwili wake mwenyewe msalabani ili kwa mapigo Yake tumeponywa (1 Petro 2:24). Tumefanyika watakatifu kupitia utoaji wa mwili wa Yesu kama dhabihu mara moja kwa wote (Waebrania 10:10). Kristo alionekana mara moja kwa ajili ya wote kuondoa dhambi kwa dhabihu yake Mwenyewe (Waebrania 9:26). Mungu alimtuma Mwanawe kuondoa ghadhabu ambayo sisi wenyewe tulistahiki (1 Yohana 4:10). Adhabu ya dhambi ambayo ni haki yetu imeondolewa kabisa na neema kwa njia ya imani, sio kwa matendo yetu yoyote ya haki (Waefeso 2: 8-9).

Maagizo ya mwisho ya maandamano ya Kristo yalikuwa kwamba wafuasi wake wahubiri habari njema kwa wenye dhambi ulimwenguni kote na mpaka mwisho wa dunia wakati atarudi kuhukumu walio hai na wafu (Mathayo 28: 18-20; 2 Timotheo 4: 1). Ambapo kuna mioyo iliyofunguliwa na Roho Mtakatifu, Mungu atawatuma wajumbe Wake kujaza mioyo ya wazi na ukweli yake. Hata katika nchi ambapo kuhubiri Kristo kumepigwa marufuku na sheria, kweli ya Mungu bado inapata njia kwa wale wanaoitaka kweli, ikiwa ni pamoja na kupitia mtandao. Hadithi za makanisa ya nyumba yenye ukuaji nchini Uchina, uongofu kwa Kristo katika Iran na nchi nyinginezo za Kiislamu, na kupenya katika maeneo mbali mbali duniani huthibitisha nguvu isiyo na kikomo ya upendo wa Mungu na huruma.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mungu anawahukumuje wale waliolelewa katika tamaduni / dini zisizo za Kikristo?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries