Otázky o lidstvu


Má člověk dvě nebo tři části? Jsme tělo, duše a duch nebo tělo a duše/duch? Jaký je rozdíl mezi duší a duchem člověka? Co znamená, že je člověk stvořen k Božímu obrazu a k jeho podobě? (Genesis 1:26-27)? Proč se lidé v Genesis dožívali tak vysokého věku? Jaký je původ různých ras? Co říká Bible o rasismu, předsudcích a diskriminaci? Jsme všichni Boží děti, anebo jenom křesťané? Jaký je křesťanský pohled na klonování lidí? Co učí Bible o kremaci? Mohou se dát křesťané zpopolnit? Co říká Bible o eutanazii? Co to znamená že jsme hrozně a divně udělaní (Žalm 139:14)? Mají lidské bytosti skutečně svobodnou vůli? Má každý v sobě "Bohem vytvořenou prázdnotu"? Může žít člověk bez Boha? Jak jsou stvořeny lidské duše? Je lidská duše smrtelná, anebo nesmrtelná? Proč nás Bůh stvořil? Existuje věkový limit jak dlouho můžeme žít?
Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o lidstvu