settings icon
share icon
Otázka

Mají lidské bytosti skutečně svobodnou vůli?

Odpověď


Pokud slovní spojení "svobodná vůle" znamená že Bůh dává lidem možnost vybrat si něco co skutečně ovlivní jeho osud, tak potom ano, lidé mají svobodnou vůli. Současný hříšný stav světa má přímou souvislost s tím co si vybrali Adam a Eva. Bůh stvořil lidstvo na svůj obraz, a to zahrnuje i schopnost vybrat si.

Avšak svobodná vůle neznamená že může lidstvo udělat cokoli se mu zachce. Naše možnosti jsou omezeny - musí být v souladu s naší podstatou. Například někdo si může vybrat jít anebo nejít přes most; nemůže si vybrat letět ponad most - jeho přirozená podstata mu nedovoluje létat. Podobně ze sebe člověk nemůže dělat spravedlivého - jeho přirozená (hříšná) podstata mu nedovoluje anulovat jeho vinu (Římanům 3:23). Takže svobodná vůle je omezená přirozeností.

Toto omezení však nezmírňuje naši odpovědnost. Bible je jasná v tom, že my nejenom máme schopnost vybrat si, my máme také odpovědnost za to vybrat si moudře. Ve Starém Zákoně si Bůh vybral národ (Izrael), ale jednotlivci uvnitř toho národa stále rušili závazek vybrat si poslušnost Bohu. A také se stávalo že jednotlivci mimo Izrael si mohli zvolit věřit a následovat Boha (např. Rut a Rachab)

V Novém Zákoně bylo hříšníkům zase a zase přikazováno "kát se" a "věřit" (Matouš 3:2; 4:17; Skutky 3:19; 1 Jan 3:23). Každé vyzvání kát se je vyzváním vybrat si. Příkaz věřit předpokládá že poslouchač si může vybrat poslechnout příkaz.

Ježíš identifikoval problém někteečích nevěřících když jim řekl, "ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli" (Jan 5:40). Oni prostě mohli přijít, kdyby chtěli; jejich problémem byl že si to nezvolili. "Nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti" (Galatským 6:7), a ty kteří jsou mimo spasení, jsou i "bez výmluvy" (Římanům 1:20-21).

Ale jako si člověk - omezen svou hříšnou přirozeností - vůbec může vybrat něco co je dobré? Může: jenom skrze milost a moc Boží se svoboda stává skutečně "svobodou" v tom smyslu, že jsme schopni vybrat si spásu (Jan 15-16). Je to Duch Svatý, který pracuje v člověku skrze jeho vůli aby obnovil toho člověka (Jan 1:12-13) a dal mu/jí novou přirozenost "podlé Boha stvořenou, v spravedlnosti a v svatosti pravdy" (Efezským 4:24). Spása je Boží dílo. Zároveň naše motivy, tužby, a akce jsou dobrovolné, a my jsme právem za ně odpovědní.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Mají lidské bytosti skutečně svobodnou vůli?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries