settings icon
share icon
Otázka

Má člověk dvě nebo tři části? Jsme tělo, duše a duch nebo tělo a duše/duch?

Odpověď


V Genesis 1:26-27 se píše: „Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“

Tyto verše naznačují, že lidstvo má něco, co je odlišuje od ostatních tvorů. Lidé byli stvořeni se záměrem vztahu s Bohem, a jako takové nás Bůh stvořil s určitými materiálními i nemateriálními aspekty. Materiální, hmotné aspekty jsou ty hmatatelné: naše fyzické tělo, orgány atd. a má se za to, že existují jen po dobu fyzického života každého člověka. Nemateriálními aspekty pak myslíme ty nehmotné: duch, duše, intelekt, vůle, svědomí atd. Má se za to, že tyto vlastnosti přesahují rámec pouhé fyzické existence člověka.

Každá lidská bytost má jak materiální, tak nemateriální rysy. Je jasné, že každý člověk má tělo, skládající se z masa, kostí, krve, orgánů a buněk. Jsou to ale právě ony nemateriální hodnoty, o kterých se často vedou debaty. Co o nich říká Písmo? Genesis 2:7 prohlašuje, že člověk byl stvořen jako živá duše. Numeri 16:22 říká: „Padli tedy na tvář. „Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!“ zvolali. „Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?““? Tento verš tituluje Boha jako Boha duchů veškerého tvorstva (tj. lidstva). Přísloví 4:23: „Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.“ Tento verš naznačuje, že srdce je centrem lidských emocí i vůle. Skutky 23:1: „Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: „Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; až dodneška jsem se řídil Božími zákony.““ Zde Pavel poukazuje na svědomí, ono místo naší mysli, které nás usvědčuje z činění dobra či zla. Římanům 12:2: „Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“ Z tohoto verše je patrné, že i naše nehmotná stránka má různé aspekty a že všichni lidé mají stejné materiální a nemateriální hodnoty. A to je tento stručný seznam jen zrnko v písku.

Dá se tedy říct, že ačkoliv se většina diskuzí o nemateriální stránce lidství zaměřuje pouze na ducha a duši, Písmo nám ukazuje, že jich existuje daleko víc. Nějakým způsobem jsou ony výše uvedené aspekty (duch, duše, srdce, svědomí, mysl) vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. Duch a duše jsou rozhodně hlavními nemateriálními aspekty lidství. A velmi pravděpodobně se skládají z dalších částí. Mějme to na paměti a potom se ptejme, zda je lidstvo dichotomní (sestává ze dvou částí – tělo / duch-duše) či trichotomní (sestává ze tří částí – tělo – duše – duch). Není možné držet se dogmatu. Oba názory mají řadu dobrých argumentů. Klíčovým veršem je Židům 4:12: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“ Tento verš nám do diskuze vnáší alespoň dvě věci. Duše a duch se od sebe dají oddělit, a rozdíl mezi duší a duchem může poznat pouze Boží Slovo. Můžeme si být jisti tím, že jako lidé máme jak tělo, tak duši, ducha a ještě mnohem víc! Nicméně spíše než se zaměřovat na tyto naše stránky, je lépe zaměřit se na Stvořitele, kvůli němuž jsme tak „ohromně a podivuhodně stvořeni“ (Žalm 139:14).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Má člověk dvě nebo tři části? Jsme tělo, duše a duch nebo tělo a duše/duch?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries