settings icon
share icon
Otázka

Má každý v sobě "Bohem vytvořenou prázdnotu"?

Odpověď


Pojem "Bohem vytvořena prázdnota" vyjádřuje, že každý člověk má v duši/duchu/životě prázdno, které může být naplněno jenom Bohem. "Bohem vytvořena prázdnota" je vrozená touha lidského srdce po něčem co je mimo něho, něčem nadpřirozeném, něčem "jiném". Kazatel 3:11 říká, že Bůh "žádost světa dal v srdce jejich". Bůh stvořil lidstvo pro Jeho věčný účel, a jedině Bůh může naplnit naši touhu po věčnosti. Každé náboženství je založeno na vrozené touze "spojit" se s Bohem. Tato touha může být naplněna jenom Bohem, a proto ji můžeme říkat "Bohem vytvořena prázdnota.

Problém je v tom, že lidstvo ignoruje tuto prázdnotu anebo se pokouší ji naplnit něčím jiným než Bohem. Jeremiáš 17:9 popisuje stav našich srdcí: "Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?" Šalamoun opakuje ten samý pojem: "ovšem pak že srdce synů lidských plné jest zlého, a že bláznovství přídrží se srdce jejich, pokudž živi jsou..." (Kazatel 9:3). Nový Zákon s tím souhlasí: "Proto že opatrnost těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu Božímu není poddána, aniž hned může býti." (Římanům 8:7). Římanům 1:18-22 popisuje lidstvo jako ignorující vše co může být známo jako Bůh včetně zjevné "Bohem vytvořené prázdnoty", a místo toho uctívá cokoli a vše jiné než Boha.

Bohužel, příliš mnoho lidí tráví svůj život sledujíc něco jiného než Boha, aby to naplnilo jejich touhu po smyslu života - byznys, rodina, sporty, atd. Ale pokračováním těchto věcí - které nejsou věčné - zůstává prázdnota a lidé se ptají proč jejich životy nevypadají uspokojivě. Není pochyb, že mnoho lidí jdoucích za věcmi které nejsou Bůh, dosahují nejaké "štěstí" - na čas. Ale když si vezmeme v úvahu Šalamouna, on měl vše bohatství, úspěch, úctu, a moc na světě - stručně řečeno vše, co hledá každý na tomto světě - my vidíme, že nic z toho nenaplní touhu po věčnosti. On prohlašuje vše za "marnost", míníc tím že hledal tyto věci v marnosti, protože ho neuspokoily. Nakonec řekl, " Summa všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a přikázaní jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží" (Kazatel 12:13).

Přesně jako kocka nemůže vyplnit kulatou dírku, tak ani "Bohem vytvořená prázdnota" uvnitř každáho z nás nemůže být naplněna nikým a ničím jiným než Bohem. Jedině skrze osobný vztah s Bohem, skrze víru v Ježíše Krista může být "Bohem vytvořená prázdnota" vyplněna a touha po věčnosti naplněna.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Má každý v sobě "Bohem vytvořenou prázdnotu"?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries