settings icon
share icon
Otázka

Existuje věkový limit jak dlouho můžeme žít?

Odpověď


Mnoho lidí chápou Genesis 6:3 jako limit pro život člověka - 120 let, "Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let." Nicméně Genesis 11 kapitola zaznamenává, že někteří lidé žili více než 120 let. Výsledkem je, že někteří interpretují Genesis 6:3 jako všeobecné pravidlo, že lidi se dožijí maximálně 120 let. Po potopě se délka života dramaticky zkrátila (srovnej Genesis 5 a Genesis 11) nakonec klesla pod 120 let (Genesis 11:24). Od toho času jen málo lidí žilo nad 120 let.

Je i jiná interpretace, která vypadá být více v kontextu, že Genesis 6:3 je Boží deklarace o potopě, která se měla stát 120 let po tomhle vyhlášení. Dni člověka měli skončit - jde o lidstvo jako také, které mělo být potopou zničeno. Někteří namítají, že Bůh poručil Noemu postavit koráb když měl Noe 500 let v Genesis 5:32 a potopa přišla když měl Noe 600 let (Genesis 7:6), to dává rozdíl jenom 100 let, ne 120 let. Nicméně není uvedeno načasování prohlášení v Genesis 6:3. Dále, Genesis 5:32 není dobou kdy Bůh přikázal Noemu postavit archu, ale je tam uveden Noemův věk, když se stal otcem jeho tří synů. Je zcela pravděpodobné, že Bůh stanovil že po 120 letech přijde potopa, a potom čekal několik let aby přikázal Noemu postavit archu. Tak či onak, 100 let mezi Genesis 5:32 a 7:6 v žádném případě nepopírá 120 let zmíněných v Genesis 6:3.

Několik set let po povodni Mojžíš řekl, " Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let, a i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída, a když to pomine, tožť ihned rychle zaletíme" (Žalm 90:10). Ani Genesis 6:3 ani Žalm 90:10 nejsou Bohem nařízené věkové hranice pro lidstvo. Genesis 6:3 je předpovědí povodně. Žalm 90:10 uvádí prostě všeobecné pravidlo, že lidé žijí obyčejně 70-80 let (co je i pravda dnes).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Existuje věkový limit jak dlouho můžeme žít?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries