settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o eutanazii?

Odpověď


Eutanazie může být velmi složitý problém. Složitý kvůli dvěm věcem. Na jedné straně nechceme vzít život člověka do svýh rukou a předčasně ho ukončit. Na druhé straně: kde je hranice mezi tím že ukončíme život a tím, kdy prostě necháme člověka zemřít tím, že nepodnikneme kroky k jeho záchraně?

Základní pravda - vodící k závěru že Bůh je proti eutanazii - je Jeho svrchovanost. Víme že fyzická smrt je nevyhnutelná (Žalm 89:48, Židům 9:27). A jenom sám Bůh má vládu nad tím, kdy a jak smrt člověka nastane. Job svědčí v knize Job 30:23, "nebo vím, že mne k smrti odkážeš, a do domu, do něhož se shromažďuje všeliký živý." Kazatel 8:8a prohlašuje, "Není člověka, kterýž by moci měl nad životem, aby zadržel duši, aniž má moc nade dnem smrti;" Ohledně smrti má poslední slovo Bůh (viz také 1 Korintským 15:26, 54-56; Židům 2:9, 14-15; Zjevení 21:4). Eutanazia je lidským pokusem uzurpovat tuto autoritu od Boha.

Smrt je přirozená. Někdy Bůh dovolí aby člověk trpěl dlouho předtím než zemře; jindy je lidské utrpení zkráceno. Nikdo se netěší z utrpení, ale to nám nedává právo rozhodovat o tom, jestli je člověk hotový zemřít. Často pochopíme Boží cesty skrz lidské utrpení. "V den dobrý užívej dobrých věcí, a v den zlý buď bedliv; nebo i to naproti onomu učinil Bůh ..." (Kazatel 7:14). Římanům 5:3 učí že soužení trpělivost působí. Bůh slyší ty, kteří volají volají po smrti aby skoncovala s jejich utrpením. Bůh dává životu smysl až do konce. Jedině Bůh ví co je nejlepší, a Jeho načasování, - i ve věci něčí smrti - je dokonalé.

Zároveň nám ale Bible nepřikazuje dělat vše co je v našich silách abychom aby člověk zůstal naživu. Pokud je člověk udržován naživu jenom díky přístrojům, není nemorální ty přístroje vypnout a tak toho člověka nechat zemřít. Pokud je člověk po delší dobu stále ve vegetativním stavu, nebude to přestupek vůči Bohu odstranit hadici nebo vypnout přístroj udržující toho člověka při životě. Kdyby Bůh chtěl aby člověka udržel živého, tak by to pro Něho nebyl problém udělat i bez pomoci trubek a přístrojů. Nikdy byhom neměli žádat skončit předčasně s něčím životem, ale také bychom ho neměli extrémně dlouho prodlužovat. Nejlepší rada pro lidi stojící před podobným problémem je modlit se k Bohu o moudrost (Jakub 1:5).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o eutanazii?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries