settings icon
share icon
Otázka

Co učí Bible o kremaci? Mohou se dát křesťané zpopolnit?

Odpověď


Bible nám nedává žádné konkrétní učení o kremaci. Ve Starém Zákoně se objevují ojedinělé případy zaživa spálených lidí (1 Královská 16:18; 2 Královská 21:6) a také o spálení lidských kostí (2 Královská 23:16-20), ale nejsou to případy kremace. Je zajímavé poznamenat, že v 2. Královské 23:16-20 je pálnení lidských kostí na oltáru poskvrněním oltáru. Zároveň ale Starý Zákon nikde nenařizuje nespalovat nebožtíky, ani to nespojuje s jakoukoli kletbou anebo soudem toho, kto je zpopolněn.

Kremace byla praktikována v biblických dobách, ale běžně židé anebo novozákonní věřící nezpopolnňovali. V kulturách biblických dob obyčejně pochovávali do hrobky, jeskyně anebo do hrobu (Genesis 23:19; 35:4; 2 Paralipomenon 16:14; Matouš 27:60-66). Ačkoli byl běžnou praktikou pohřeb, Bible ho nikde nenařizuje jako jediný dovolený způsob likvidace těla.

Mohou křesťané uvažovat o kremaci? Znovu, v Písmu není žádný výslovný zákaz kremace. Někteří věřící mají námitky proti zpopolňování na základě toho, že ono neuznává vzkříšení, které jednoho dne Bůh udělá našim tělům a to, že toho dne to tělo znovu spojí s naší duší/duchem (1 Korintským 15:35-58; 1 Tessalonicenským 4:16). Nicméně fakt, že tělo bylo zpopolněno, pro Boha neznamená žádný problém navíc vzkříšit ho. Těla křesťanů zemřelých před 1 000 lety jsou teď na prach. To Bohu žádným činem nezabrání ty těla vzkříšit. On je stvořil, nebude pro Něho problém je vzkříšit. Kremace není nic jiného jako "urychlený" rozpad těla na prach. Bůh je stejně tak schopen vzkříšit zpopolněné ostatky jako ostatky člověka, které zpopolněné nabyli. Křesťané mají v otázce kremace svobodu. Osoba anebo rodina uvažující o tomto tématu ať se modlí o moudrost (Jakub 1:5) a potom postupovat podle přesvědčení, které bude výsledkem (té modlitby).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co učí Bible o kremaci? Mohou se dát křesťané zpopolnit?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries