settings icon
share icon
Otázka

Jaký je původ různých ras?

Odpověď


Bible nám nedává jednoznačnou odpověď na otázku o původu různých „ras“ nebo barev pleti mezi lidmi. Bible vlastně zmiňuje jen jednu rasu – lidskou rasu, lidstvo. V lidstvu pak je rozmanitost co do barvy kůže a dalších fyzických charakteristik. Někteří lidé spekulují s myšlenkou, že když Bůh zmátl lidské jazyky při stavbě Bábelské věže (Genesis 11:1-9), došlo rovněž k rozdělení ras. Je možné, že Bůh uzpůsobil genetické charakteristiky lidí tak, aby co nejlépe přežívali v různých prostředích, jako například vidíme, že Afričané jsou geneticky lépe vybaveni k přežití v africkém vedru. Podle tohoto názoru Bůh zmátl jazyky, čímž lidstvo oddělil po lingvistické stránce, a potom geneticky učinil rozdílné rasy podle toho, kde která rasa či skupina lidí geograficky sídlila. Ačkoliv je to možný výklad, nemá tato teorie příliš pevný biblický základ. Rasy či barvy lidské pleti nejsou ve spojitosti s Bábelskou věží nikde zmíněny.

Po potopě, když byli lidé rozděleni podle jazyků, se lidé, mluvící společným jazykem, odstěhovali dále od lidí, mluvících jiným jazykem. Tím se ovšem možnosti genetického kódu oné skupiny lidí dramaticky snížily, protože už neměla pro výměnu genetických informací k dispozici celý zbytek lidstva. Docházelo tedy ke křížení kódu v užší skupině lidí a časem se tak určité dispozice v rámci jedné každé skupiny lidí zvýraznily (a v původních genech byly velmi pravděpodobně uloženy všechny rozdílné charakteristiky). Jak potom v průběhu dalších generací pokračovalo křížení v rámci každé jedné takové skupiny, genetický potenciál byl menší a menší, a to až do bodu, kdy lidé v rámci jedné jazykové skupiny měli stejné či podobné fyzické charakteristiky a odlišnost od tohoto pravidla byla spíše výjimkou.

Dalším vysvětlením by bylo to, že Adam a Eva obsahovali kompletní genetické informace k plození potomstva černé, snědé, bílé a žluté pleti (a všech dalších myslitelných barev). To by bylo zhruba stejné, jako když má rasově smíšené manželství děti, které se od sebe co do barvy pleti velmi výrazně odlišují. Je zřejmé, že Bůh chtěl, aby lidstvo bylo vzhledově velmi rozmanité, bylo by proto i logické předpokládat, že dal Bůh Adamovi a Evě schopnost plodit děti různých barevných odstínů. Později vidíme, že jedinými lidmi přeživšími potopu, byli Noe s manželkou a Noemovi tři synové se svými manželkami – celkem tedy pouze osm lidí (Genesis 7:13). Je možné, že Semova, Chamova nebo Jáfetova manželka byla (či byly) jiné rasy. Je možné, že Noemova manželka byla jiné rasy než Noe. Možná všech osm lidí bylo různých ras, což by znamenalo, že měli genetickou schopnost plodit potomstvo různých ras. Ať už je vysvětlení jakékoli, nejdůležitějším prvkem této otázky je to, že jsme všichni příslušníky jedné – lidské – rasy, všichni jsme stvořeni týmž Bohem a za stejným účelem – abychom mu přinášeli slávu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jaký je původ různých ras?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries