settings icon
share icon
Otázka

Je lidská duše smrtelná, anebo nesmrtelná?

Odpověď


Lidská duše je bezpochyby nesmrtelná. Je to vidět v mnohých pasážích Starého i Nového Zákona: Žalmy 22:26; 23:6; 49:7-9; Kazatel 12:7; Daniel 12:2-3; Matouš 25:46; a 1 Korintským 15:12-19. Daniel 12:2 říká: "Tuť mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné." Podobně sám Ježíš řekl, že hříšníci "půjdou do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného" (Matouš 25:46). Stejné řecké slovo je použito pro "trápení" a "život" - je jasné, že hříšníci i spravedliví mají věčnou/nesmrtelnou duši.

Bible jasně učí, že všichni lidé, ať už jsou spasení nebo zatracení nebo ne, budou žít věčně, a to buď v nebi nebo v pekle. Skužečný život, anebo duchovný život neskončí když jsou naše těla pryč - zemřelá. Naše duše budou žít navěky, buď v přítomnosti Boha v nebi - pokud jsme spaseni, anebo v trestu v pekle, pokud zavrhneme Boží dar spásy. Ve skutečnosti slib Bible je nejenom že naše duše budou žít navěky, ale také to, že budou vzkříšená i naše těla. Tato naděje na tělesné vzkříšení je v centru křesťanské víry (1 Korintským 15:12-19).

Ačkoli jsou všechny duše nesmrtelné, je důležité si uvědomit že nejsme věční stejným způsobem jako Bůh. Bůh je jediná opravdu věčná bytost v tom, že On sám nemá počátek ani konec. Bůh vždy existoval a bude existovat. Všechny ostatní vnímající bytosti, buď lidé nebo andělé, jsou koneční v tom, že mají začátek. Zatímco naše duše budou žít navěky - jakmile jsme začli být, Bible nepodporuje představu, že naše duše byli vždy. Naše duše jsou nesmrtelné - tak jak je stvořil Bůh, ale mají začátek; byla doba, kdy neexistovali.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je lidská duše smrtelná, anebo nesmrtelná?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries