settings icon
share icon
Otázka

Proč nás Bůh stvořil?

Odpověď


Na otázku "proč nás Bůh stvořil" existuje stručná odpověď "pro Jeho potěšení". Zjevení 4:11 říká: " Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou." Kolossenským 1:16 také říká: "všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest." To, že Bůh tvořil pro vlastní potěšení neznamená, že lidstvo bylo stvořeno aby Boha zabávalo anebo Mu poskytlo pobavení. Bůh je kreativní bytost a dělá mu potěšení tvořit. Bůh je osoba a těší Ho, když může mít s jinými osobami skutečný vztah.

Bytosti stvořené na obraz a podobu Boží (Genesis 1:31) - lidské bytosti mají schopnost poznat Boha a tudíž Ho milovat, chválit, sloužit Mu a mít obecenství s Ním. Bůh nestvořil lidské bytosti protože je potřeboval. Jako Bůh, On nic nepotřebuje. V celé věčné minulosti On necítil žádnou samotu, takže nehledal "přítele". On nás miluje, ale to není že by nás potřeboval. I kdybychom nikdy neexistovali, Bůh by byl vždy Bohem - tým neměnícím se (Malachiáš 3:6). JSEM, KTERÝŽ JSEM (Exodus 3:14) nikdy nebyl nespokojen se svou vlastní věčnou existencí. Když stvořil vesmír, udělal co se Mu líbilo; a protože Bůh je dokonalý, Jeho čin byl také dokonalý. "Bylo to velmi dobré" (Genesis 1:31).

Také Bůh nestvořil "vrstevníky" - bytosti rovné Jemu. Logicky, On to nemohl udělat. Kdyby byl Bůh stvořil jiné seberovné síly, inteligence a dokonalosti, potom by přestal být jediným opravdovým Bohem z jednoduchého důvodu - byli by dva bohové - a to by bylo nemožné. "Hospodin jest Bůh, a že není jiného kromě něho" (Deuteronomy 4:35). Cokoli Bůh tvoří musí nevyhnutně být menší než je On. Stvoření nikdy nemůže být větší (anebo na jedné úrovni) než je Ten, kdo to stvořil.

Uznávajíc absolutní suverenitu a svatost Boží, jsme ohromeni tím, že On vzal člověka a korunoval ho "slávou a ctí" (Žalm 8:5) a snížil se aby nás nazva "přátelé" (Jan 15:14-15). Proč nás Bůh stvořil? Bůh nás stvořil pro své potěšení a abychom my, jako Jeho stvoření, mohli mít potěšení z toho že Ho známe.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč nás Bůh stvořil?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries