settings icon
share icon
Otázka

Jsme všichni Boží děti, anebo jenom křesťané?

Odpověď


Bible je jednoznačná v tom, že všichni lidé jsou Božím stvořením (Kolossenským 1:16), a že Bůh miluje celý svět (Jan 3:16), ale Božími dětmi jsou jen ti, kteří se znovuzrodili (Jan 1:12; 11:52; Římanům 8:16; 1 Janova 3:1-10).

Písmo o zatracených nikdy nemluví jako o Božích dětech. Efezským 2:3 nám říká, že jsme byli "přirozeností dětmi hněvu" před tím než jsme byli spaseni. Římanům 9:8 říká, že "Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení." Místo toho, abychom se narodili jako Boží děti, my jsme se narodili v hříchu, který nás odděluje od Boha a spolu se satanem nás staví do pozice Božího nepřítele (Jakub 4:4; 1 Janova 3:8). Ježíš řekl, "Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal" (Jan 8:42). Několik veršů níže, v Janovi 8:44, říká Ježíš farizeům: "vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce". Fakt, že nespaseni nejsou děti Boží je vidět i v 1 Janově 3:10: "Podle toho jsou zjevní synové Boží a synové ďábla. Nikdo, kdo nepůsobí spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha."

Božími dětmi se stkáváme když jsme spaseni - protože jsme adoptováni do Boží rodiny skrze náš vztah s Ježíšem Kristem (Galatským 4:5-6; Efezským 1:5). Tohle je jasně vidět ve verších jako Římanům 8:14-17: "... neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím Duchem, ti jsou Boží synové. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jestliže děti, pak i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, abychom jestliže s ním trpíme, byli s ním také oslaveni". Ti, kteří jsou spaseni, jsou "skrze víru všichni Božími syny v Kristu Ježíši" (Galatským 3:26) protože Bůh "podle zalíbení své vůle nás předurčil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista" (Efezským 1:5).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jsme všichni Boží děti, anebo jenom křesťané?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries