Otázky o Ježíši Kristu


Kdo je Ježíš Kristus?

Je Ježíš Bůh? Tvrdil někdy Ježíš, že je Bůh?

Existoval opravdu Ježíš? Jsou nějaké historické důkazy o Ježíši Kristu?

Je Kristovo božství biblické?

Je vzkříšení Ježíše Krista skutečné?

Co znamená, že je Ježíš Synem Božím?

Proč je narození z panny tak důležité?

Byl Ježíš v době mezi svou smrtí a vzkříšením v pekle?

Kde byl Ježíš ty tři dny mezi Jeho smrtí a vzkříšením?

Byl Ježíš ukřižován v pátek? Pokud ano, jak mohl tedy strávit tři dny v hrobu, jestliže byl vzkříšen v neděli?

Proč bych měl věřit v zmrtvychvstání Ježíše?

Mohl Ježíš zhřešit? Jestli nebyl schopen zhřešit, jak potom mohl „cítit s našimi slabostmi“ (Židům 4:15)? Jestli nemohl zhřešit, jaký je smysl pokušení?

Proč jsou Ježíšova rodokmeny v Matoušovi a Lukášovi tak rozdílné?

Co je hypostatická jednotaí? Jak mohl Ježíš být Bohem i člověkem najednou?

Byl Ježíš ženatý?

Jestliže Ježíš je Bůh, jak se mohl modlit k Bohu? Modlil se Ježíš k sobě?

Měl Ježíš bratry a sestry?

Proč musel Ježíš zakusit tolik utrpení?

Co to znamená, že Ježíš je Boží beránek?

Kde předpovídá Starý zákon příchod Krista?

Co to znamená že Ježíš je Syn člověka?

Proč poslal Bůh Ježíše právě tehdy? Proč ne dříve? Proč ne později?

Návrat na českou Domovskou stránku
Otázky o Ježíši Kristu