settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená že Ježíš je Syn člověka?

Odpověď


Ježíš je v Novém zákoně 88krát pojmenován jako Syn člověka. První význam slovního spojení "Syn člověka" je odkazem na proroctví z knihy Daniel 7:13-14: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, jeho království nebude zničeno.“ Označení "Syn člověka" je titulem Mesiáše. Ježíš je ten, kterému byla dána vláda, sláva a království. Když Ježíš používal tuto frázi, tak tím poukazoval na to, že proroctví o Synu člověka je o něm. Židé té doby měli být důvěrně seznámení s touto frází a jejím významem. Ježíš se tím prohlašoval za Mesiáše.

Druhý význam fráze "Syn člověka" je ten, že Ježíš byl také lidskou bytostí. Bůh nazval proroka Ezechiela 93krát "Synem člověka". Bůh prostě nazýval Ezechiela lidskou bytostí. Syn člověka je člověk. Ježíš byl plně Bůh (Jan 1:1), ale byl také lidskou bytostí (Jan 1:14). 1 Janův, 4:2 nám praví: „ Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha“." Ano, Ježíš je Syn člověka a ve své přirozenosti je Bohem. Ano, Ježíš je Syn člověka a ve své přirozenosti je také člověkem. Sumarizováno, fráze "Syn člověka" znamená, že Ježíš je Mesiáš a současně je lidskou bytostí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená že Ježíš je Syn člověka?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries