settings icon
share icon
Otázka

Proč jsou Ježíšova rodokmeny v Matoušovi a Lukášovi tak rozdílné?

Odpověď


Ježíšův rodokmen je v Písmu na dvou místech: Matouš 1 a Lukáš 3:23-38. Matouš sleduje rodokmen od Ježíše po Abraháma. Lukáš sleduje rodokmen od Ježíše po Adama. Nicméně, je tady dobrý důvod věřit, že Matouš a Lukáš sledují dva zcela odlišné rodokmeny. Například Matouš uvádí Jozefova otce jako Jakoba (Matouš 1:16), zatímco Lukáš uvádí Jozefova otce jako Heliho (Lukáš 3:23). Matouš sleduje linii přes Davidova syna Šalamouna (Matouš 1:6), zatímco Lukáš sleduje linii přes Davidova syna Nátana (Lukáš 3:31). Ve skutečnosti, mezi Davidem a Ježíšem mají oba rodokmeny společné jen jména Seletiela a Zorobábela (Matouš 1:12; Lukáš 3:27).

Někteří poukazují na tyto odlišnosti jako na známku, že v Bibli jsou chyby. Avšak židé byli pedantní správci záznamů, obzvláště pokud jde o rodokmeny. Je nemyslitelné aby Matouš a Lukáž sestavili dva zcela neslučitelné rodokmeny stejné osoby. Ještě jednou, od Davida po Ježíše rodokmeny jsou úplně odlišné. Dokonce i pokud jde o Seletiele a Zorobábela jako kdyby poukazovaly na odlišné osoby se stejnými jmény. Podle Matouše se Seletielův otec jmenoval Jekoniáš, zatímco Lukáš uvádí, že Seletielův otec byl Neri. Bylo by normální pro muže jménem Seletiel aby si pojmenoval syna jménem Zorobábel podle někoho známého se stejným jménem (viz knihy Ezdráš a Nehemiáš).

Jiné vysvětlení je, že Matouš sledoval primární rodokmen, zatímco Lukáš uvažoval o tzv. "levirátní manželství" - manželství pro zachování rodu - jestli manžel zemřel bez mužského potomka, jeho brat měl podle tradice povinnost vzít si vdovu pro zachováni rodu zemřelého - její syn pak měl méno jejího prvního manžela. Třebaže je to možné, ale nenejvýš népravděpodobné protože každá generace od Davida po Ježíše by musela být levirátní aby se vysvětlily rozdíly v každé generaci.

S ohledem na uvedené výše, nejkonzervativnější učenci Bible se domnívají, že Lukáš zaznamenává rodokmen Marie a Matouš zaznamenává rodokmen Jozefa. Matouš sleduje linii Jozefa (Ježíšova legálního otce), přes Davidova syna Šalamouna, zatímco Lukáš sleduje linii Marie (Ježíšova pokrvního předka), přes Davidova syna Nátana. V řečtině Nebylo slovo "zeť", a Jozef by byl považován za Heliho syna - proto, že si vzal Heliho dceru Marii. V každém případě je Ježíš Davidovým potomkem a proto je oprávněn být Mesiášem. Sledování rodokmenu z matčiny strany je nezvyčajné, ale to je i narození z panny. Lukášovo vysvětlení je, že Ježíš byl Jozefův syn, "tak se myslelo" (Lukáš 3:23).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč jsou Ježíšova rodokmeny v Matoušovi a Lukášovi tak rozdílné?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries