settings icon
share icon
Otázka

Měl Ježíš bratry a sestry?

Odpověď


Ježíšovi bratři jsou zmíněni v několika verších Bible. Matouš 12:46, Lukáš 8:19 a Marek 3:31 mluví o tom, že Ježíšova matka a bratři ho přišli navštívit. Bible nám říká, že Ježíš měl čtyři bratry: Jakuba, Josefa, Šimona a Judu (Matouš 13:55). Bible nám také říká, že Ježíš měl sestry, ty však nejsou pojmenované a ani není zmíněn jejich počet (Matouš 13:56). V Janovi 7:1-10 se píše, že jeho bratři šli na svátky, zatímco Ježíš zůstal pozadu. Ve Skutcích 1:14 se jeho bratři a matka modlí s učedníky. Galatským 1:19 uvádí, že Jakub byl Ježíšův bratr. Z toho přirozeně vyplývá, že Ježíš měl skutečné, pokrevní, nevlastní sourozence.

Někteří římští katolíci tvrdí, že tito "bratři" byli ve skutečnosti Ježíšovi bratranci. Ačkoli slovo "bratr", použité v řeckém originále, může znamenat jiného příbuzného, jeho normální a doslovný význam je fyzický bratr. V řečtině je i jiné slovo pro bratrance, ale tady použito není. Dále, pokud to byli Ježíšovi bratranci, proč by bylo tolikrát řečeno, že byli s Marií, Ježíšovou matkou? Z kontextu vyplývá, že jeho matka a bratři přišli, aby ho viděli, a není zde ani náznak, že by byli někým jiným, než Ježíšovými skutečnými, pokrevními, nevlastními bratry.

Jiní římští katolíci říkají, že Ježíšovi bratři a sestry byli děti Josefa z předchozího manželství. Celá teorie o výrazně starším Josefovi, který byl ženatý, měl více dětí, a ovdověl před tím, než si Marii vzal, je vymyšlena a nemá jakýkoliv biblický základ. Bible ani nenaznačuje, že by měl Josef ženu a děti před tím, než se oženil s Marií. Jestli měl Josef alespoň šest dětí před tím, než si vzal Marii, proč nejsou zmíněni při Josefově a Mariině cestě do Betléma (Lukáš 2:20-23), anebo při cestě do Egypta (Matouš 2:13-15), anebo při cestě zpět do Nazaretu (Matouš 2:20-23)?

Není žádný biblický důvod věřit, že děti, se kterými Ježíš vyrůstal, jsou kýmkoliv jiným, než skutečnými dětmi Josefa a Marie. Ti, kteří odporují myšlence o Ježíšových nevlastních bratrech a sestrách, to nemají ze čtení Písma, ale z ideje, že Marie byla po celý svůj život pannou, což je samo o sobě zcela nebiblické: "Ale nepoznal ji (Josef Marii) až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš" (Matouš 1:25). Ježíš měl nevlastní sourozence, bratry a sestry, děti Josefa a Marie. To je jasné a jednoznačné učení Božího slova.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Měl Ježíš bratry a sestry?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries