Měl Ježíš bratry a sestry?Otázka: Měl Ježíš bratry a sestry?

Odpověď:
Ježíšovy bratři sjou zmíněni v několika verzích Bible. Matouš 12:46, Lukáš 8:19 a Marek 3:31 mluví o tom, že Ježíšova matka a bratři Ho přišli vidět. Bible nám říká že Ježíš měl čtyři bratry: Jakoba, Jozesa, Šimona a Judu (Matouš 13:55). Bible nám také říká že Ježíš měl sestry, ale ony nejsou jmenovné ani není spomenuto kolik jich je (Matouš 13:56). V Janovi 7:1-10, Jeho bratři šli na svátek, zatímco Ježíš zůstal pozadu. Ve Skutcích 1:14, Jeho bratři a matka jsou popsaní jako se modlí s učedníky. Galatským 1:19 uvádí, že Jakub byl Ježíšův bratr. Nejpřirozenější zakončení toho všeho je, že Ježíš měl skutečné pokrvní nevlastní sourozence.

Někteří Římokatolíci tvrdí, že tito "bratři" byli ve skutečnosti Ježíšovi bratranci. Ačkoli slovo "bratr" použito v řeckém originálu může znamenat jiného příbuzného, jeho normální a doslovný význam je fyzický bratr. V řečtině je i jiné slovo pro bratrance, ale tady použito není. Dále, jestli oni byli Ježíšovi bratranci, proč by potom byli tak často popsáni že byli s Marii, Ježíšovou matkou? V kontextu jak Jeho matka a bratři přišli aby Ho viděli není ani náznak že by byli někdo jiný než Jeho opravdoví pokrvní, nevlastní bratři.

Jiní Římokatolíci argumentují, že Ježíšovi bratři a sestry byli děti Jozefa z předchozího manželství. Celá teorie Jozefa, výrazně staršího od Marie, který byl ženatý s více dětmi a ovdověl před tím než si vzal Marii, je vymyslena bez jakéhokoli biblického základu. Problém je tam, že Bible ani nenaznačuje, že by měl Jozef ženu a děti před tím než se oženil s Marii. Jestli měl Jozef alespoň šest dětí před tím než si vzal Marii, proč nejsou spomenuti při Josefově a Mariině cestě do Betléma (Lukáš 2:20-23) anebo při cestě do Egypta (Matouš 2:13-15) anebo při cestě zpět do Nazareta (Matouš 2:20-23)?

Není žádný biblický důvod věřit, že děti se kterými rostl Ježíš, jsou kdokoli jiný než skutečné děti Jozefa a Marie. Ti, kteří odporují myšlence o Ježíšově nevlastních bratrech a sestrách, no nemají z čtení Písma, ale z idey že Marie byla vždy panna, co je samo o sobě úplně nebiblické: "Ale nepoznal ji (Jozef Marii) až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš" (Matouš 1:25). Ježíš měl nevlastní sorozence, bratry a sestry, děti Jozefa a Marie. To je jasné a jednoznačné učení Božího Slova.Návrat na českou Domovskou stránkuMěl Ježíš bratry a sestry?