settings icon
share icon
Otázka

Jestliže Ježíš je Bůh, jak se mohl modlit k Bohu? Modlil se Ježíš k sobě?

Odpověď


Abychom pochopili Ježíše jako Boha na Zemi modlícího se k jeho Otci v nebi, potřebujeme si uvědomit, že věčný Otec a věčný Syn měli věčný vztah před tím, než Ježíš na sebe vzal podobu člověka. Prosím přečtěte si Jana 5:19-27, zejména verš 23, kde Ježíš učí, že Otec poslal Syna (také viz Jan 15:10). Ježíš se nestal Synem Otce, když se narodil v Betlémě. On vždy byl, je a bude Synem Boha.

Izajáš 9:6 nám říká, že Syn byl dán a Dítě bylo narozeno. Ježíš byl vždy částí trojjedinosti, spolu se Svatým Duchem. Trojjediný vždy existoval, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch - ne tři Bohové, ale jeden Bůh existující jako tři osoby. Ježíš učil, že on a jeho Otec jsou jedno (Jan 10:30), míníc tím, on a jeho Otec jsou z jedné a té samé podstaty. Otec, Syn a Duch jsou tři osoby existující jako Bůh. Tito tři měli a mají věčný vztah.

Když Ježíš, Boží Syn, vzal na sebe bezhříšnou lidskost, přijal také podobu služebníka, zanechav nebeské slávy (Filipským 2:5-11). Jako Bohočlověk se musel naučit poslušnosti (Židům 5:8) k jeho Otci, když byl pokoušen satanem, falešně obžalován člověkem, zavrhnut jeho lidmi, a nakonec ukřižován. Jeho modlitba k nebeskému Otci byla žádostí o moc (Jan 11:41-42) a moudrost (Marek 1:35, 6:46). Jeho modlitba ukazuje jeho závislost na Otci v jeho lidskosti, aby splnil Otcův plán vykoupení, o čemž svědčí Kristova modlitba v Janovi 17. Jeho modlitba ukazuje, že se úplně pokořuje vůli svého Otce, tedy aby šel ke kříži a zaplatil trest (smrti) za naše porušení Božího zákona (Matouš 26:31-46). Samozřejmě vstal v těle, vyšel z hrobu, získal odpuštění a věčný život pro ty, kteří budou činit pokání a uvěří v něho jako Spasitele.

Není problém v tom, že se Bůh Syn modlí k Bohu Otci, anebo s ním mluví. Jak už bylo zmíněno, oni měli věčný vztah už před tím, než se Kristus stal člověkem. Tento vztah je líčený v evangeliích, takže můžeme vidět, jak Boží Syn ve své lidskosti vykonal Otcovu vůli a vykoupil spasení pro své děti (Jan 6:38). Kristova neustálá poslušnost vůči nebeskému Otci byla umožněna a udržovaná skrze jeho modlitební život. Kristus nám dává příklad modlitebníka a my ho máme následovat.

Ježíšovy motlitby k nebeskému Otci nesnižovaly jeho božství. On nám sděloval, jak důležité je i v bezhříšném lidském těle mít potřebný modlitební život tak, jak to chce jeho Otec. Ježíš modlící se k Otci byla demonstrace jeho vztahu uvnitř trojjedinosti a vzor pro nás, jak se musíme spoléhat na Boha skrze modlitbu za sílu a moudrost, kterou potřebujeme. Protože Kristus - Bohočlověk - potřeboval mít živý modlitební život, totéž potřebují následovníci Krista i dnes.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jestliže Ježíš je Bůh, jak se mohl modlit k Bohu? Modlil se Ježíš k sobě?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries