settings icon
share icon
Otázka

Proč musel Ježíš zakusit tolik utrpení?

Odpověď


Izaiáš 52:14 prohlašuje: “Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem.“ Ježíš nejvíce trpěl, když byl zkoušen, mučen a ukřižován (Matouš 27; Marek 15; Lukáš 23, Jan 19). Jeho fyzické utrpení bylo hrozné, ale větší bylo jeho duchovní utrpení. Ve 2. Korintským 5:21 se praví: “Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ On na sobě nesl tíhu hříchů celého světa (1. List Janův 2:2). Hřích byl příčinou, proč Ježíš vykřikl: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Matouš 27:46). Kruté fyzické utrpení nebylo nic ve srovnání s tím, že musel nést hříchy nás všech, hříchy celého světa, a zaplatit za ně trestem smrti (Římanům 5:8).

Izaiáš jasnou řečí předpověděl Ježíšovo utrpení: “Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.“(Izaiáš 53:3,5). Žalm (22:15-19) je další pasáž, která prorokuje utrpení Mesiáše: “Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti! Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.

Proč Ježíš musel tak strašně trpět? Někteří lidé se domnívají, že Ježíšova fyzická muka byla součástí jeho trestu za naše hříchy. Částečně je to pravda, avšak utrpení, které Ježíš podstoupil, vypovídá víc o nenávisti a krutosti lidstva, než o Božím trestu za hřích.

Satanova vyložená nenávist k Bohu a Ježíši byla zcela jistě součástí motivace nelítostně mučit a týrat. Trápení nahromaděné na Ježíši je nejzazší příklad nenávisti a vzteku, který cítí hříšný člověk ke svatému Bohu (Římanům 3:10-18).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč musel Ježíš zakusit tolik utrpení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries