settings icon
share icon
Otázka

Kde předpovídá Starý zákon příchod Krista?

Odpověď


Ve Starém zákoně je mnoho proroctví o Ježíši Kristu. Někteří vykladači udávají počet mesiánských proroctví ve stovkách. Následující jsou ta z nich, která jsou považována za nejjasnější a nejdůležitější.

Ohledně Ježíšova narození - Izaiáš 7:14: "Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je s námi Bůh)." Izaiáš 9:6: “Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“. Micheáš 5:2: "A ty Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných“.

Pokud jde o Ježíšovu službu a smrt - Zachariáš 9:9: "Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti." Žalm 22:17-19: “Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.“

Možná nejjasnější proroctví o Ježíši je celá 53. kapitola Izaiáše. Verše v Izaiáši 53:3-7 jsou obzvlášť zjevné: “Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.

Proroctví "sedmdesáti sedmiček" v Danielovi v 9. kapitole předpovídá přesně čas, kdy má být Ježíš - Mesiáš "zahlazen“. Izaiáš 50:6 výstižně popisuje bití, jež Ježíš přetrpěl. Zachariáš 12:10 předpovídá "probodnutí" Mesiáše, ke kterému došlo po Ježíšově smrti na kříži. Mohlo by být uvedeno mnoho jiných příkladů, ale tyto stačí. Starý zákon rozhodně předpovídá příchod Ježíše jako Mesiáše.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kde předpovídá Starý zákon příchod Krista?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries