settings icon
share icon
Otázka

Mohl Ježíš zhřešit? Jestli nebyl schopen zhřešit, jak potom mohl „cítit s našimi slabostmi“ (Židům 4:15)? Jestli nemohl zhřešit, jaký je smysl pokušení?

Odpověď


Tato zajímavá otázka má dvě strany. Je důležité pamatovat, že tohle není otázka jestli Ježíš zhřešil. Obě dvě strany souhlasí s tím, jak Bible jasně říká, že Ježíš nezhřešil (2 Korintským 5:21, 1 Petrova 2:22). Otázka je postavena takto: MOHL Ježíš zhřešit? Ti, kteří se drží „bezúhonnosti“ věří, že Ježíš nemohl zhřešit. Ti, kteří se drží vědomé „hříšnosti“ věří, že Ježíš mohl zhřešit, ale nezhřešil. Který názor je správný? Písmo jasně učí, že Ježíš je bezúhonný – Ježíš nemohl zhřešit. Jestli mohl zhřešit, potom by stále měl možnost hřešit dodnes, protože ve své podstatě zůstává stejný jako tehdy když žil na světě. On je Bohočlověk a navěky ním bude, majíc plnost božství a plnost lidskosti v jedné nedelitelné osobě. Věřit že Ježíš mohl zhřešit je to same jako věřit že Bůh mohl zhřešit. “Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm” (Kolossenským 1:19). Kolossenským 2:9 dodává: “Neboť v něm přebývá veškerá plnost Božství tělesně”

Hoci je Ježíš člověk se vším všudy, nebyl narozen s hříšnou přirozeností jako my. Nepochybně byl pokoušen stejným způsobem jako my, pokušeními jakými jsme byli pokušení satanem, přesto On zůstal bez hříchu protože Bůh nehřeší. Je to proti jeho přirozenosti (Matouš 4:1; Židům 2:18, 4:15; Jakub 1:13). Hřích je definován jako přestupek Zákona. Bůh vytvořil Zákon, a Zákon je principiálně to, co by Bůh udělal anebo neudělal; proto je hřích cokoli co by Bůh neudělal podle své podstaty.

Být pokoušen není hřích. Člověk vás může pokoušet s něčím, po čem vůbec netoužíte, jak například zabít někoho, nebo účastnit se sexuálních perverzností. Vy možná nemáte nejmenší touhu účastnit se takových akcií, ale jste stále pokoušen protože někdo vám dal možnost to dělat. Tady jsou nejméně dvě definice slova “pokušení”:

1) Mít od někoho nebo od naši vlastní hříšné podstaty hříšný návrh.

2) Uvažovat o hříšném skutku a možném potěšení a důsledcích takového skutku do take miry, že ten skutek už má místo v naší mysli.

Prvá definice neopisje hříh/hříšnou myšlenku; druhá ano. Když rozjímáme nad hříchem a uvažujeme jak bychom ho mohli uskutečnit, potom jsme překročili hranici hříchu. Ježíš byl pokoušen podle první definice; nikdy nebyl pokoušen svou hříšnou přirozeností, protože v Něm nic takového neexistuje. Satan navrhl Ježíši nějaké hříchy, ale Ježíš neměl vnitřní touhu podílet se na nich. Proto byl pokoušen jako my, ale zůstal bezúhonný.

Ti, kteří se přidržují "hříšnosti" věří, že jestli Ježíš nemohl zhřešit, On ve skutečnosti nepoznal pokušení, a proto se nemůže vcítit do našich zápasů a pokušení s hříchem. Musíme pamatovat, že jeden nemusí mít zkušenost s něčím aby to pochopil. Bůh ví vše o všem. Zatímco Bůh nikdy netoužil po hříchu a zcela určitě nikdy nezhřešil, Bůh ví a rozumí co je to hřích. Bůh ví a rozumí jak to je být v pokušení. Ježíš se dokáže do nás vcítit ne proto, že to zažil, ale proto, že to ví.

Ježíš ví jak to je být pokoušen, ale neví jak je to zhřešit. To mu nebrání aby nám pomohl. My jsme pokoušeni zhřešit jak je to u lidí běžné (1 Korinntským 10:13). Tyto hříchy lze rozdělit do tří rozdílných kategorií: “žádost těla, žádost očí a pýcha života” (1 Janova 2:16). Vemte si Evino pokušení a také pokušení Ježíše, a zjistíte, že všechna pokušení přicházejí z těchto tří kategorií.

Ježíš byl pokoušen ve všech směrech a ve všech oblastech co my, ale zůstal dokonale čistý. I když naše skažené povahy budou mít vitřní touhu účastnit se některých hříchů, máme skrze Krista schopnost odolat hříchu protože již nejsme otroky hříchu, ale služebníci Boží (Římanům 6, hlavně verše 2 a 16-22).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Mohl Ježíš zhřešit? Jestli nebyl schopen zhřešit, jak potom mohl „cítit s našimi slabostmi“ (Židům 4:15)? Jestli nemohl zhřešit, jaký je smysl pokušení?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries