settings icon
share icon
Otázka

Proč je narození z panny tak důležité?

Odpověď


Nauka o narození z panny je velmi důležitá (Izajáš 7:14; Matouš 1:23; Lukáš 1:27,34). Podívejme se nejprve na to, jak tuto požehnanou událost líčí Bible. V odpovědi na Mariinu otázku: „jak?“, odpovídá Gabriel takto: „Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího“ (Lukáš 1:35). Anděl také těmito slovy vybízí Josefa k tomu, aby se s Marií oženil: „to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého“ (Matouš 1:20). Matouš o Marii, která byla panna, uvádí, že „se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého“ (Matouš 1:18). O narození z panny se zmiňuje i list Galatským 4:4: „Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy.“

Z uvedených pasáží je zřejmé, že Ježíšovo narození bylo důsledkem díla, které v Mariině těle udělal Duch svatý. Podílelo se na tom jak nehmotné (Duch), tak hmotné (Mariino lůno). Marie pochopitelně nemohla počít sama od sebe, v tomto smyslu byla pouhou „nádobou“, prostředníkem. Jen Bůh mohl vykonat zázrak Vtělení.

Nemůžeme rovněž popírat fyzické pouto mezi Marií a Ježíšem, protože to by znamenalo, že Ježíš nebyl ve skutečnosti člověk. Písmo nás učí, že Ježíš byl plně lidský, byl to člověk, který měl stejné fyzické tělo jako my. Toho se mu dostalo ze strany Marie. Zároveň byl ale Ježíš plně Boží, a měl věčnou podstatu, která byla prosta hříchu. Viz Jan 1:14; 1. Timoteovi 3:16; a Židům 2:14-17.

Ježíš se nenarodil v hříchu, to znamená, že neměl hříšnou podstatu (Židům 7:26). Zdá se tedy, že hříšná podstata se předává z generace na generaci skrze otce (Římanům 5:12, 17, 19). Narození z panny tedy znamenalo, že k tomuto přenosu hříšné podstaty nedošlo, a umožnilo to Bohu, aby se stal dokonalým člověkem.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč je narození z panny tak důležité?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries