Vrae oor Mensdom


Wat beteken dit dat mens na die ewebeeld van God geskape is?

Bestaan ons uit twee of drie dele? Is ons liggaam, siel en gees of liggaam en siel-gees?

Wat is die verskil tussen die siel en die gees van ‘n mens?

Hoekom het mense in Genesis so lank gelewe?

Wat is die oorsprong van al die verskillende rasse?

Wat sê die Bybel oor rasisme?

Is daar enige ouderdomsbeperking aan ons lewens gekoppel?

Is ons almal God se kinders of net Christene?

Wat is die Christen se siening oor menslike kloning?

Wat is die Bybel se siening in verband met verassing? Moet Christene veras word?

Wat is die Bybel se siening oor genadedood/geassisteerde selfmoord?

Wat beteken dit dat ons op ‘wonderbaarlike wyse geskep’ is (Ps 139:14)?

Het die mens werklik ‘n vrye wil?

Het elkeen ‘n God-geskape ruimte?

Kan die mens sonder God lewe?

Hoe word menslike siele geskep?

Is die mens se siel sterflik of onsterflik? Het elke mens ‘n ewige siel? Of, ontvang ons ewige siele as God ons red?

Waarom het God ons geskep?


Vrae oor Mensdom