Vrae oor die Heilige Gees


Wie is die Heilige Gees?

Wanneer en hoe ontvang ons die Heilige Gees?

Wat is die doop van die Heilige Gees?

Hoe kan ek met die Heilige Gees gevul word?

Wat is lastering teen die Heilige Gees?

Hoe weet ek wat my geestelike gawes is?

Is daar vandag nog steeds wonderbaarlike gawes van die Gees?

Wat behels die gawe van die speke in tale? Is die gawe van die spreke in tale op vandag van toepassing?

Hoe verdeel God geestelike gawes? Sal God vir my die geestelike gawe gee waarvoor ek vra?

Is ‘n gelowige veronderstel om die vermoë te besit, om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te kan voel?”

Wat is die “filioque” klousule?”

Wat is die vrug van die Heilige Gees?

Wat beteken dit om die Heilige Gees te bedroef/te blus?

Wat beteken dit om in die gees/in tale te bid? Is dit ‘n gebedstaal tussen die gelowige en God?

Wat is die rol van die Heilige Gees in ons lewens vandag?

Is omval in die Gees Bybels?

Sal die Heilige Gees ooit ‘n gelowige verlaat?

Wat is die verskil tussen ‘n talent en ‘n geestelike gawe?

Om in tale te spreek, is dit ‘n bewys dat so iemand met die Heilige Gees vervul is?

Wat beteken dit om een met die Gees te wees?


Vrae oor die Heilige Gees