settings icon
share icon

Khảo sát Tân Ước

Tân Ước được chia ra làm năm phần: Các Sách Phúc Âm (sách Ma-thi-ơ đến sách Giăng), lịch sử (sách Công Vụ), các thư tín của Phao-lô (sách Rô-ma đến sách Phi-lê-môn), các thư tín chung (sách Hê-bơ-rơ đến sách Giu-đe), và tiên tri (sách Khải Huyền). Tân Ước đã được viết khoảng năm 45 sau Công Nguyên đến khoảng năm 95 sau Công Nguyên. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp phổ thông (dạng ngôn ngữ Hy Lạp dùng hằng ngày trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên).

Các sách Phúc Âm cho chúng ta bốn bản ký thuật khác nhau, nhưng không mâu thuẫn với nhau về sự ra đời, cuộc đời, chức vụ, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Các sách Phúc Âm minh họa làm thế nào Chúa Giê-xu đã là Đấng Mê-si được hứa ban của Cựu Ước và đặt nền tảng cho sự dạy dỗ của phần còn lại của Tân Ước. Sách Công Vụ ghi lại những việc làm của các sứ đồ của Chúa Giê-xu, những con người Chúa Giê-xu sai phái vào thế gian để công bố Phúc Âm cứu rỗi. Sách Công Vụ cho chúng ta biết về sự bắt đầu của hội thánh và sự phát triển nhanh chóng của nó trong thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên. Các thư tín của Phao-lô, được viết bởi Sứ Đồ Phao-lô, là các lá thư gửi cho các hội thánh cụ thể - ban phát giáo lý chính thức và sự thực hành nên có theo giáo lý đó. Các thư tín chung bổ sung các thư tín của Phao-lô với sự dạy dỗ và ứng dụng bổ sung. Sách Khải Huyền tiên tri về những sự kiện sẽ xảy ra ở những thời kỳ cuối cùng.

Một khảo sát về Tân Ước là một sự học hỏi đầy năng quyền và tưởng thưởng. Tân Ước cho chúng ta biết về sự chết trên thập giá của Chúa Giê-xu thay cho chúng ta – và đáp ứng nào chúng ta nên có đối với sự chết của Ngài. Tân Ước tập trung vào việc ban cho một sự dạy dỗ Cơ Đốc vững chắc cùng với những kết quả thực hành nên có theo sau sự dạy dỗ đó. Dưới đây là những đường dẫn đến những tóm tắt cho các sách khác nhau của Tân Ước. Chúng tôi thành thật hy vọng bạn thấy được rằng Khảo Sát Tân Ước là ích lợi cho bạn trong linh trình theo Chúa của bạn.Phúc âm Ma-thi-ơ

Phúc Âm Mác

Phúc Âm Lu-ca

Phúc Âm Giăng

Sách Công vụ

Sách Rô-ma

Sách I Cô-rinh-tô

Sách II Cô-rinh-tô

Sách Ga-la-ti

Sách Ê-phê-sô

Sách Phi-líp

Sách Cô-lô-se

Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Sách II Tê-sa-lô-ni-ca

Sách I Ti-mô-thê

Sách II Ti-mô-thê

Sách Tít

Sách Phi-lê-môn

Sách Hê-bơ-rơ

Sách Gia-cơ

Sách I Phi-e-rơ

Sách II Phi-e-rơ

Sách I Giăng

Sách II Giăng

Sách III Giăng

Sách Giu-đe

Sách Khải Huyền
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Khảo sát Tân Ước
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries