settings icon
share icon

Sách Ê-phê-sô

Tác giả: Ê-phê-sô 1:1 xác nhận tác giả của sách Ê-phê-sô là sứ đồ Phaolô.

Thời Gian Viết: Sách của Ê-phê-sô rất có thể đã được viết ra giữa năm 60-63 sau Công Nguyên.

Mục Đích Viết: Phao-lô có ý định rằng tất cả những ai khao khát trưởng thành giống Đấng Christ sẽ nhận được bản viết này. Kèm theo trong cuốn sách của Ê-phê-sô là kỷ luật cần thiết để phát triển thành những con cái đích thật của Chúa. Hơn nữa, việc học hỏi về sách Ê-phê-sô sẽ giúp củng cố và thành lập một tín hữu để anh chị em có thể thực hiện mục đích và kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Mục đích của bức thư này là để xác nhận và trang bị cho một hội thánh đang trưởng thành. Bức thư thể hiện một cái nhìn cân bằng của thân thể của Ðấng Christ và tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế của Chúa.

Câu Trọng Tâm:

Ê-phê-sô 1:3: "Chúc tụng Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Giêxu Christ chúng ta, Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ.”

Ê-phê-sô 2: 8-10: “Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Ðức Chúa Jesus Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống.”

Ê-phê-sô 4: 4-6: "Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả.”

Ê-phê-sô 5:21: "Do lòng kính sợ Chúa, anh chị em hãy thuận phục nhau.”

Ê-phê-sô 6:10-11: "Sau cùng, xin anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ.”

Tóm Tắt Ngắn Gọn: Học thuyết chiếm phần lớn nhất của cuốn sách của Ê-phê-sô. Một nửa trong số những bài học của bức thư này liên quan đến vị thế của chúng ta trong Đấng Christ, và phần còn lại ảnh hưởng đến tình trạng của chúng ta. Quá thường xuyên những người dạy về sách này thường bỏ qua tất cả các hướng dẫn cơ bản và đi trực tiếp đến chương kết. Chính chương này nhấn mạnh rằng về cuộc chiến hoặc các cuộc đấu tranh của các thánh. Tuy nhiên, để được hưởng lợi đầy đủ từ nội dung của bức thư này, họ phải bắt đầu ngay từ phần hướng dẫn mở đầu của Phaolô trong thư này.

Đầu tiên, là môn đệ của Đấng Christ, chúng ta phải hiểu đầy đủ Đức Chúa Trời đã tuyên bố chúng ta là ai. Chúng ta phải có căn cứ vững chặt trong sự hiểu biết về quyền năng của Chúa cho tất cả nhân loại. Tiếp theo, cuộc sống và đường đi hiện tại của chúng ta phải được rèn luyện và tăng cường. Điều này phải tiếp tục cho đến khi chúng ta không còn lung lay hay lảo đảo qua lại với mọi linh thức giảng dạy và sự tinh tế của con người.

Văn bản của Phao-lô chia thành ba phân đoạn chính. (1) Chương một đến chương ba giới thiệu thông qua nguyên tắc về năng quyền của Thiên Chúa. (2) Chương bốn và năm nêu lên các nguyên tắc liên quan đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. (3) Chương sáu đưa ra nguyên tắc liên quan đến sự đấu tranh hàng ngày của chúng ta.

Kết nối: Liên kết chính trong sách Ê-phê-sô với Cựu Ước là trong khái niệm đáng ngạc nhiên (tới người Do Thái) về giáo hội như là thân thể của Ðấng Christ (5:32). Huyền nhiệm kỳ diệu này (một sự thật chưa được tiết lộ trước đây) về hội thánh, là "dân ngoại được trở thành những người cùng thừa kế, cùng làm chi thể của một thân, và cùng được chia sẻ lời hứa trong Ðức Chúa Jesus Christ" (3: 6). Đây là một huyền nhiệm hoàn toàn được giữ kín với các thánh của Cựu Ước ( 3: 5, 9). Những người Do Thái mà là môn đệ đích thực của Chúa luôn luôn đã tin rằng họ là những người duy nhất Chúa tuyển chọn (Phục Truyền 7: 6). Chấp nhận dân ngoại có một vị thế ngang hàng trong mô hình mới này là cực kỳ khó khăn và gây ra nhiều tranh chấp giữa các tín hữu Do Thái và dân ngoại. Phao-lô cũng nói về một bí ẩn của nhà thờ là "cô dâu của Đấng Christ”, một khái niệm chưa từng có trước đây trong Cựu Ước.

Ứng dụng thực tế: Có lẽ hơn bất kỳ cuốn sách nào của Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô nhấn mạnh sự kết nối giữa giáo lý và thực hành đúng đắn trong đời sống Tin Lành. Quá nhiều người bỏ qua "thần học" và thay vào đó muốn chỉ thảo luận về những điều "thực tế". Trong sách Ê-phê-sô, Phao-lô cho rằng thần học là thực tế. Để sống theo ý muốn của Chúa đặt ra trong cuộc sống chúng ta một cách thực tiễn, đầu tiên chúng ta phải hiểu theo giáo lý chúng ta là ai ở trong Đấng Christ.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách Ê-phê-sô
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries