settings icon
share icon

Sách II Giăng

Tác giả: Cuốn sách của Sách II Giăng không trực tiếp đặt tên cho tác giả của nó. Truyền thuyết từ những ngày đầu tiên hội thánh tuyên bố tác giả là sứ đồ Giăng. Đã có phỏng đoán khác nhau trong nhiều năm mà một sứ đồ khác của Đấng Christ tên là Giăng có thể đã chịu trách nhiệm cho lá thư này. Tuy nhiên, tất cả các điểm chứng minh cho tác giả như Giăng sứ đồ yêu dấu, người cũng đã viết sách phúc âm của Giăng.

Ngày Viết: Cuốn sách của II Giăng sẽ rất có thể đã được viết vào khoảng cùng thời gian như các lá thư khác của Giăng, I và III Giăng , có khả năng giữa 85-95. Sau Công Nguyên.

Mục đích của tác phẫm: Cuốn sách của II giăng là một lời kêu gọi khẩn cấp mà các độc giả của lá thư của Giăng nên thể hiện tình yêu của họ đối với Thiên Chúa và con trai của Ngài là Chúa Giê-xu bằng cách tuân theo điều răn yêu thương nhau và sống trong sự vâng phục KinhThánh. Cuốn sách của II Giăng cũng là một lời cảnh báo mạnh mẽ được tìm ra những kẻ lừa dối những người đã nói rằng Đấng Christ đã không thực sự sống lại trong xác thịt.

Những câu chính:
II Giăng 6: "Và đây là tình yêu:.. chúng ta bước đi trong sự vâng phục những điều răn của Ngài như các bạn đã nghe từ ban đầu, điều răn của Ngài là các bạn hãy bước đi trong sự yêu thương "

II Giăng 8-9: "Chú ý để bạn không bị mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ . Hể ai đi dông dài và không bền lòng trong đạo đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời; còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người ấy có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”.

Tóm tắt ngắn gọn: Cuốn sách của II Giăng được gửi tới 'người phụ nữ được lựa chọn và các con.' Điều này hoặc có thể là một phụ nữ có địa vị quan trọng trong hội thánh hoặc một mã số trong đó đề cập đến hội thánh địa phương và cộng đồng của mình. Trong những ngày đó khi các Cơ đốc nhân bị bức hại lời chào được mã hóa như vậy thường được sử dụng.

Cuốn sách II Giăng là phần lớn liên quan với một cảnh báo khẩn cấp liên quan đến những kẻ lừa dối là những người đã không giảng dạy học thuyết chính xác của Đấng Christ và những người chủ trương rằng Chúa Giê-Xu đã không thực sự sống lại trong xác thịt, nhưng chỉ về tâm linh. Giăng rất lo lắng cho rằng các tín hữu thật sự cần phải nhận thức sự nguy hiểm của các giáo sư giả và không nên dự phần với họ.

Kết nối: Giăng mô tả tình yêu không phải là một cảm xúc hay cảm giác, nhưng là sự vâng phục những điều răn của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã nhắc lại tầm quan trọng của các điều răn, đặc biệt là "điều răn thứ nhất và lớn nhất," tình yêu đối với Thiên Chúa (Phục-truyền-Luật-lệ-Ký 6: 5) và điều răn thứ hai yêu thương nhau (Ma-thi-ơ 22:37-40; Lê-vi-Ký 19:18). Không với ý định bãi bỏ luật pháp Cựu Ước của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu đã đến để làm trọn nó bằng cách cung cấp các phương tiện thực hiện luật pháp đó bằng chính mình Ngài.

Ứng dụng thực tế: Thật vô cùng quan trọng khi chúng ta kiểm tra tất cả mọi thứ chúng ta thấy, nghe và đọc mà tuyên bố là "Cơ đốc nhân" với Kinh Thánh. Điều này không thể được nhấn quá mạnh bởi vì một trong những vũ khí lớn nhất của Satan là sự lừa dối. Nó rất dễ dàng được thực hiện bởi một học thuyết mới và thú vị mà dường như được dựa trên Kinh Thánh, nhưng mà, nếu kiểm tra chặt chẽ, thực chất là một độ lệch từ Lời Chúa. Nếu những gì dường như xảy ra không xếp hàng một cách rõ ràng với Kinh Thánh, thì điều này là sai lầm và không thuộc về Linh,chúng ta không nên dự phần với nó.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách II Giăng
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries