settings icon
share icon

Sách Giu-đe

Tác giả: Giu-đe 1 xác minh tác giả của sách Giu-đe là Giu-đe, một người anh em của Gia-cơ. Có thể đây là người anh khác cha Giu-đe của Chúa Giê-su, vì Chúa Giê-su cũng có 1 người anh khác cha tên là Gia-cơ (Ma-thi-ơ 13:55). Giu-đe có thể không nói về bản thân mình như anh em của Chúa Giê-su vì sự khiêm tốn và tôn trọng với Đấng Christ.

Thời gian viết: Sách Giu-đe liên hệ khá gần gũi với sách 2 Phie-rơ. Việc xác định thời gian sách Giu-đe được viết phụ thuộc vào liệu Giu-đe có đã sử dụng nội dung từ sách 2 Phie-rơ hay Phie-rơ đã sử dụng nội dung từ sách Giu-đe để viết 2 Phie-rơ. Sách Giu-đe được viết vào khoảng năm 60 và 80 sau công nguyên.

Mục đích viết: Sách Giu-đe là một sách quan trọng cho chúng ta ngày nay vì nó được viết cho thời kỳ cuối, cho sự kết thúc của thời đại của hội thánh. Thời đại của hội thánh bắt đầu từ Lễ Ngũ Tuần. Giu-đe là sách duy nhất dành trọn cho sự bội đạo tàn khốc. Giu-đe viết về những việc làm của ma quỷ như là chứng cứ cho sự bội đạo. Ông nhắc chúng ta biết chiến đấu cho đức tin, vì có cỏ lùng trong ruộng. Những tiên tri giả ở trong hội thánh và các thánh đồ trong cơn hiểm nguy. Giu-đe là một sách nhỏ nhưng là một sách quan trọng để học, được viết cho Cơ đốc nhân ngày hôm nay.

Câu kinh thánh nền tảng:
Giu-đe 3: ” Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.”

Giu-đe 17-19:” Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh.”

Giu-đe 24-25:” Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.”

Tóm tắt ngắn gọn: Theo như câu 3, Giu-đe lo lắng khi viết về sự cứu chuộc của chúng ta; tuy nhiên ông chuyển chủ đề về việc chiến đấu cho đức tin. Đức tin ở đây đại diện cho toàn bộ giáo huấn của Cơ đốc nhân được Đấng Christ dạy truyền, được trao cho các sứ đồ. Sau khi Giu-đe cảnh báo về các giáo sư giả (câu 4-16) ông khuyên chúng ta làm sao để thành công trong cuộc chiến thuộc linh (câu 20-21). Đây là sự khôn ngoan chúng ta cần nhận lấy và nắm chắc khi đi qua những ngày cuối.

Tư liệu liên quan: Sách Giu-đe chứa đầy những trích dẫn từ Cựu ước, gồm có Xuất hành (câu 5); sự nổi loạn của Sa-tăng (câu 6); Sô-đôm và Gô-mô-rơ (câu 7); cái chết của Môi-sê (câu 9); Ca-in (câu 11); Ba-la-am (câu 11); Cô-rê (câu 11); Hê-nóc (câu 14, 15); và A-đam (câu 14). Việc sách Giu-đe sử dụng các minh họa lịch sử nổi tiếng như Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Ca-in, Ba-la-am, và Cô-rơ để nhắc các Cơ đốc nhân Do Thái sự cần thiết của đức tin thật và sự vâng phục.

Ứng dụng thực tế: Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử độc nhất và quyển sách nhỏ này có thể giúp trang bị cho chúng ta trước những thử thách không được báo trước trong thời kỳ cuối. Cơ đốc nhân ngày nay phải luôn quan phòng các giáo huấn sai lạc có thể dễ dàng che mắt chúng ta nếu chúng ta không có hiểu biết thấu đáo về Lời Chúa. Chúng ta cần phải biết về Phúc âm – để bảo vệ và biện giải – và chấp nhận sự cai quản của Đấng Christ, là điều cần thiết cho sự thay đổi của đời sống. Đức tin thật sẽ luôn thể hiện các hành động giống Chúa. Cuộc sống chúng ta trong Đấng Christ nên thể hiện sự hiểu biết trong tim của chính chúng ta về sự an nghỉ trong sự quản cai của Đấng Toàn Năng Tạo Hóa là Cha Thiên Thượng người đặt đức tin vào sự thực hành cho chúng ta. Chúng ta cần mối quan hệ thân thiết cá nhân với Ngài, chỉ có vậy chúng ta mới biết được tiếng Ngài để không theo một ai khác.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách Giu-đe
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries