settings icon
share icon

Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Tác giả: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 cho biết Sách I Tê-sa-lô-ni-ca được viết bởi sứ đồ Phao-lô, có thể có thêm Si-la và Ti-mô-thê.

Thời gian viết sách: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca được viết vào khoảng năm 50 sau công nguyên.

Mục đích viết sách: Ở tại Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca xảy ra một số hiểu lầm về sự trở lại của Đấng Christ. Phao-lô muốn giúp họ làm rõ điều này qua lá thư này của ông. Ông cũng viết nó để chỉ dẫn họ về cách sống thánh khiết.

Câu Kinh Thánh chìa khóa:

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5, “Vì vậy, không thể đợi lâu hơn được, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi để biết đức tin của anh em như thế nào, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao của chúng tôi trở thành vô ích.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7, “Thưa anh em, như vậy trong mọi gian khổ và hoạn nạn, chúng tôi đã được an ủi qua đức tin của anh em.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-17, “Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jêsus đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em: Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi; 18 hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.”

Tóm tắt ngắn: Ba chương đầu tiên nói về việc Phao-lô nóng lòng muốn đến thăm Hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca nhưng không thể vì Sa-tan đã ngăn cản ông (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18), và việc Phao-lô quan tâm họ như thế nào và ông cũng được khích lệ khi nghe được những điều về họ. Phao-lô cầu thay cho họ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11-13). Trong chương 4, Phao-lô hướng dẫn những tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca làm thế nào để có thể sống trong Chúa Giê-xu, có một nếp sống thánh khiết (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12). Phao-lô tiếp tục chỉ cho họ thấy được một quan điểm sai lầm của họ. Ông cho họ biết, những người đã chết trong Chúa Giê-xu sẽ được lên thiên đàng khi Ngài trở lại (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, 5:1-11). Phần cuối của sách là hướng dẫn cuối cùng của ông dành cho đời sống Cơ đốc nhân.

Kết nối: Phao-lô nhắc nhở người Tê-sa-lô-ni-ca rằng sự hành hại mà họ đang phải chịu từ “chính những đồng bào của họ” (2:14), là những người Do Thái đã từ chối chính Đấng Mê-si của họ, điều này giống với lời tiên tri trong Cựu ước đã nói đến (Giê-rê-mi 2:30; Ma-thi-ơ 23:31). Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng những tiên tri thật của Chúa sẽ luôn bị chống đối bởi những người vô tín (Lu-ca 11:49). Ở Cô-lô-se, Phao-lô nói cho họ về sự thật đó.

Áp dụng thực tế: Sách này có thể được ứng dụng vào rất nhiều tình huống trong cuộc sống. Nó giúp chúng ta được vững tin vì những Cơ đốc nhân đã chết hay còn sống khi Đấng Christ trở lại thì chúng ta sẽ được ở với Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18). Điều đó đảm bảo cho chúng ta là những Cơ đốc nhân rằng chúng ta sẽ không phải gánh chịu cơn thạnh nộ của Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8-9; Khải Huyền 3:10). Nó cho chúng ta biết làm thế nào để bước đi với Chúa trong đời sống hằng ngày (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4-5).
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách I Tê-sa-lô-ni-ca
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries