settings icon
share icon

Sách II Ti-mô-thê

Tác giả: II Ti-mô-thê 1:1 viết rõ ràng rằng tác giả của sách II Ti-mô-thê là sứ đồ Phao-lô.

Thời gian viết: Sách II Ti-mô-thê được viết xấp xỉ khoảng năm 67 sau Công Nguyên, một thời gian ngắn trước khi sứ đồ Phao-lô bị xử tử.

Mục đích viết: Một lần nữa bị bỏ từ ở Rô-ma, sứ đồ Phao-lô cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Phao-lô nhận ra rằng cuộc đời trên đất của ông sắp kết thúc. Sách II Ti-mô-thê cơ bản được xem như là “những lời cuối cùng” của Phao-lô. Phao-lô nhìn lại những hoàn cảnh trong quá khứ của chính ông để bày tỏ sự quan tâm dành cho Hội thánh và đặc biệt là dành cho Ti-mô-thê. Phao-lô muốn sử dụng những lời cuối cùng của ông để khích lệ Ti-mô-thê và tất cả những tín đồ khác hãy bền lòng trong đức tin (II Ti-mô-thê 3:14) và công bố sứ điệp của Chúa Giê-xu Christ (II Ti-mô-thê 4:2).

Những câu Kinh thánh then chốt:

II Ti-mô-thê 1:7, “vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát,nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ..”

II Ti-mô-thê 3:16-17, “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

II Ti-mô-thê 4:2, “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.”

II Ti-mô-thê 4:7-8, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”

Tóm tắt ngắn gọn: Phao-lô khích lệ Ti-mô-thê giữ vững lòng nhiệt thành dành cho Đấng Christ và kiên định với giáo lý đúng đắn (II Ti-mô-thê 1:1-2, 13-14). Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê tránh những quan điểm và hành động không tin kính cũng như lánh khỏi những điều xấu xa (II Ti-mô-thê 2:14-26). Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có sự bắt bớ khốc liệt và sự bội đạo từ niềm tin Cơ Đốc (II Ti-mô-thê 3:1-17). Phao-lô kết thúc bằng lời cầu xin khẩn thiết cho tín đồ được đứng vững trong đức tin và hoàn thành tốt cuộc đua (II Ti-mô-thê 4:1-8).

Sự kết nối: Phao-lô quan tấm đến việc cảnh báo Ti-mô-thê và những người ông đã cố vấn về sự nguy hiểm của những giáo sư giả đến nỗi ông đã việc dẫn chứng câu chuyện của các thuật sĩ Ê-díp-tô chống lại Môi-se (Xuất Ê-díp-tô ký 7:11, 22; 8:7, 18, 19; 9:11). Mặc dù tên của họ không được đề cập đến trong Cựu Ước, nhưng theo truyền thống thì những người đó đã xúi giục dựng nên con bò vàng và đã bị giết cùng với những người thờ hình tượng khác (Xuất Ê-díp-tô 32). Phao-lô báo trước rằng những người chống lại lẽ thật của Đấng Christ cũng sẽ có đồng số phận giống như vậy, thậm chí sự điên dại của họ sẽ được “bày tỏ ra cho thiên hạ” (II Ti-mô-thê 3:9).

Áp dụng thực tiễn: Thật dễ để đi sai đường trong đời sống Cơ Đốc. Chúng ta phải dán mắt mình vào phần thưởng – được nhận ở thiên đàng bởi Chúa Giê-xu Christ (II Ti-mô-thê 4:8). Chúng ta phải cố gắng tránh những giáo lý sai lạc và cả những hành động không tin kính. Điều này chỉ có thể được hoàn thành dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về Lời Chúa và mạnh mẽ khước từ chấp nhận bất cứ điều gì trái với Kinh thánh.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách II Ti-mô-thê
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries