settings icon
share icon

Sách Khải Huyền

Trả lời


Trước giả: Khải Huyền 1:1,4,9 và 22:8 xác nhận một cách cụ thể trước giả của sách Khải Huyền là sứ đồ Giăng.

Thời điểm viết: Sách Khải Huyền có thể đã được viết ra giữa năm 90 và năm 95 Trước Công Nguyên.

Mục đích viết: Sự Mạc Khải về Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã được Đức Chúa Trời ban cho Giăng "để tỏ cho các tôi tớ Ngài những điều sớm phải xảy ra." Cuốn sách này đầy những sự huyền nhiệm về những điều sẽ xảy đến. Đó là lời cảnh báo cuối cùng rằng thế giới chắc chắn sẽ kết thúc và sự phán xét sẽ là chắc chắn. Nó cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua chút xíu về thiên đàng và tất cả những sự vinh hiển đang chờ đợi những người giữ áo xống mình được trắng. Khải Huyền đem chúng ta qua cơn hoạn nạn lớn với tất cả những tai ương của nó và hồ lửa đời đời mà tất cả những kẻ không tin sẽ đối mặt cho cõi đời đời. Cuốn sách này lặp lại sự sa ngã của Satan và sự tận số mà nó và các quỷ sứ của nó nhất định phải chịu. Chúng ta được cho thấy những phận sự của muôn vật và các thiên sứ trên trời và những lời hứa các thánh đồ sẽ sống đời đời với Chúa Giê-xu trong Giê-ru-sa-lem mới. Như Giăng, thật khó để tìm thấy lời để mô tả những gì chúng ta đọc trong sách Khải Huyền.

Các Câu Gốc Then Chốt:
Khải Huyền 1:19, "Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,"

Khải Huyền 13:16-17, "Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được."

Khải Huyền 19:11, "Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngự ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chơn Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu."

Khải Huyền 20:11, "Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa."

Khải Huyền 21:1, "Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa."

Tóm lược: Khải Huyền có quá nhiều những mô tả đầy màu sắc về những sự hiện thấy công bố cho chúng ta những ngày cuối cùng trước khi Đấng Cơ Đốc trở lại và sự mở ra trời mới và đất mới. Khải Huyền bắt đầu với những lá thư gửi cho bảy hội thánh của vùng Tiểu Á, sau đó tiếp tục tiết lộ một chuỗi những sự phá hủy được đổ xuống trái đất; dấu hiệu của con thú, "666"; trận chiến đỉnh điểm Ha-ma-ghê-đôn; sự trói Satan; sự trị vì của Chúa; Sự Phán Xét Tòa Trắng Lớn; bản chất của thành đời đời của Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri liên quan đến Chúa Giê-xu Cơ Đốc được hoàn thành và một sự kêu gọi cuối cùng để chấp nhận sự tể trị của Đấng Christ đảm bảo chúng ta rằng Ngài sẽ sớm trở lại.

Những sự liên kết: Sách Khải Huyền là đỉnh điểm của những lời tiên tri về những thời kỳ cuối cùng, bắt đầu với Cựu Ước. Sự mô tả về kẻ chống Đấng Christ (antichrist) được đề cập trong Đa-ni-ên 9:27 được phát triển đầy đủ trong đoạn 13 của sách Khải Huyền. Ngoài sách Khải Huyền, các ví dụ về văn chương khải huyền trong Kinh Thánh là Đa-ni-ên các đoạn 7-12, Ê-sai các đoạn 24-27, Ê-xê-chi-ên các đoạn 37-41, và Xa-cha-ri các đoạn 9-14. Tất cả những lời tiên tri này cùng đến trong sách Khải Huyền.

Áp dụng thực tiễn: Bạn đã tiếp nhận Đấng Cơ Đốc làm Chúa Cứu Thế của bạn chưa? Nếu rồi, thì bạn không có gì phải sợ về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian như được mô tả trong sách Khải Huyền. Đấng Phán Xét ở về phía chúng ta. Trước khi sự phán xét cuối cùng bắt đầu, chúng ta phải làm chứng cho bạn bè và những người lân cận về lời mời gọi của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời trong Đấng Cơ Đốc. Các sự kiện trong sách này là thật. Chúng ta phải sống cuộc đời mình như chúng ta tin để những người khác sẽ chú ý thấy niềm hân hoan của chúng ta về tương lai mình và muốn tham gia với chúng ta trong thành mới và vinh hiển đó.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách Khải Huyền
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries