settings icon
share icon

Sách I Cô-rinh-tô

Trả lời


Quyền tác giả: 1 Cô 1:1 xác định sứ đồ Phao-lô là tác giả thư 1 Cô-rinh-tô.

Thời điểm viết: Sách I Cô-rinh-tô được viết khoảng năm 55 SCN.

Mục đích của sách: Sứ đồ Phao-lô đã thành lập hội thánh Cô-rinh-tô. Sau mấy năm rời hội thánh, Sứ đồ Phao-lô được nghe những lời báo cáo đáng lo ngại về hội thánh Cô-rinh-tô. Họ đầy dẫy sự kiêu ngạo và biện hộ cho tội loạn. Những ân tứ thuộc linh đang được sử dụng một cách không thích hợp, và có sự hiểu lầm tràn lan nhiều giáo lý Cơ-đốc căn bản. Sứ đồ Phao-lô đã viết thư thứ nhất gởi cho hội thánh Cô-rinh-tô trong một nỗ lực để khôi phục lại hội thánh Cô-rinh-tô trở lại nền tảng của hội thánh – Đức Chúa Giê-xu Christ.

Những câu chìa khóa:

1 Cô 3:3: “Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?”

1 Cô 6:19-20: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”.

1 Cô 10: 31: “Vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm”

1 Cô 12:7: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích chung”

1 Cô 13:4-7: “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tỵ, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giân, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vẻ về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự”.

1 Cô 15:3-4: “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh; ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh”.

Tóm lược ngắn gọn: Hội thánh Cô-rinh-tô đã bị ám ảnh vì sự chia rẽ. Những tín hữu trong Hội thánh Cô-rinh-tô đang chia rẽ thành nhiều nhóm trung thành với những người lãnh đạo thuộc linh nhất định (1 Cô 1:12, 3:1-6). Sứ đồ Phao-lô hô hào các tín hữu Cô-rinh-tô hiệp một vì sự tôn kính Đấng Christ (1 Cô 3:21-23). Nhiều người trong hội thánh về cơ bản đang tán đồng mối quan hệ vô đạo đức (1 Cô 5:1-2). Phao-lô ra lệnh cho họ phải trục xuất kẻ xấu xa đó ra khỏi hội thánh (1 Cô 5:13). Nhiều tín hữu Cô-rinh-tô đang tố nhau ra tòa (1 Cô 6:1-2). Phao-lô dạy cho người Cô-rinh-tô rằng, tốt hơn thà mình chịu thiệt còn hơn làm thiệt hại cho lời chứng Cơ-đốc-nhân của họ (1 Cô 6:3-8).

Phao-lô đã ban cho hội thánh Cô-rinh-tô nhiều lời dạy dỗ về hôn nhân và đời sống độc thân (chương 7), thức ăn đã cúng cho hình tượng (chương 8 và 10), sự tự do Cơ-đốc (chương 9), việc che mặt của phụ nữ (1 Cô 11:1-16), Lễ Tiệc Thánh (1 Cô 11:17-34), các ân tứ thuộc linh (chương 12-14), và sự sống lại (chương 15). Phao-lô sắp đặt Sách I Cô-rinh-tô bằng việc trả lời những thắc mắc mà các tín hữu Cô-rinh-tô đã hỏi ông, và để đối phó lại những hành vi sai trái, và niềm tin sai trật mà họ đã chấp nhận.

Các Sự Liên Hệ: Trong chương 10 của Sách I Cô-rinh-tô, Phao-lô đã sử dụng câu chuyện về người Israel lang thang trong đồng vắng, để minh họa cho các tín hữu Cô-rinh-tô về sự ngu xuẩn của việc lạm dụng sự tự do, và sự nguy hiểm của việc quá tự tin. Phao-lô đã phải cảnh cáo người Cô-rinh-tô về sự thiếu tinh thần tự kỷ luật của họ (1 Cô 9:24-27). Ông tiếp tục mô tả người Israel, dù họ đang thấy phép lạ và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời đối với họ -- việc băng qua Biển Đỏ, những phép lạ cung cấp Ma-na từ trời và nước ra từ hòn đá—họ đã lạm dụng sự tự do, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, sa ngã vào tình trạng vô đạo đức và thờ hình tượng. Phao-lô khích lệ hội thánh Cô-rinh-tô hãy chú ý đến tấm gương của người Israel, và tránh xa sự tham lam và dâm dục (các câu 6-8), và chớ đem Đấng Christ ra mà thử và phàn nàn (9-10). Xem Phục truyền 11:4, 34; 25:1-9; Xuất 16:2, 17:2, 7.

Áp Dụng Thực Hành: Nhiều nan đề và thắc mắc mà hội thánh Cô-rinh-tô đã phải đối phó, vẫn đang hiện diện trong hội thánh ngày nay. Hiện nay, nhiều hội thánh vẫn phải đấu tranh với sự chia rẽ, với sự vô đạo đức, và với việc sử dụng những ân tứ thuộc linh. Sách I Cô-rinh-tô rất hay có thể được viết cho hội thánh ngày nay, và chúng ta nên để ý đến những lời cảnh cáo của Phao-lô, và áp dụng chúng cho chính chúng ta. Dù toàn là những lời quở trách và sửa chữa, Sách I Cô-rinh-tô đem sự tập trung của chúng ta trở lại nơi mà nó phải như thế -- tập trung vào Đấng Christ. Tình yêu thương Cơ-đốc chân thật là câu trả lời cho nhiều nan đề (chương 13). Sự hiểu biết thích hợp về sự sống lại của Đấng Christ, như đã được bày tỏ trong chương 15, và có liên quan đến sự hiểu biết thích hợp về sự sống lại của chính chúng ta, là phương thuốc cho những điều gây chia rẽ và đánh bại chúng ta.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách I Cô-rinh-tô
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries