settings icon
share icon

Sách I Ti-mô-thê

Tác giả: Sách I Ti-mô-thê được viết bởi sứ đồ Phao-lô (I Ti-mô-thê 1:1)

Thời điểm viết sách: Sách I Ti-mô-thê được viết vào năm 62-66 sau Công nguyên

Mục đích viết sách: Phao-lô viết cho Ti-mô-thê để động viên Ti-mô-thê trong trách nhiệm giám sát công việc của hội thánh Ê-phê-sô và cũng có thể những hội thánh khác nữa trong tỉnh của châu Á (I Ti-mô-thê 1:3). Bức thư này lập nền tảng cho việc tấn phong những trưởng lão (I Ti-mô-thê 3:1-7) and cung cấp sự hướng dẫn cho việc tấn phong những người vào chức chấp sự trong hội thánh (I Ti-mô-thê 3:8-13). Về bản chất, sách I Ti-mô-thê là một cuốn cẩm nang hướng dẫn lãnh đạo cho việc tổ chức và hành chánh trong hội thánh.

Những câu gốc chính:

I Ti-mô-thê 2:5, “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người”.

I Ti-mô-thê 2:12 “Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng”

I Ti-mô-thê 3:1-2, “ Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ, đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc.”

I Ti-mô-thê 4:9-10, “Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ”

I Ti-mô-thê 6:12, “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến”

Tóm tắt ngắn gọn: Đây là bức thư thứ nhất mà Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, một mục sư trẻ tuổi người đã từng là phụ tá của Phao-lô trong công việc của ông. Ti-mô-thê là người Hy-lạp. Mẹ của ông là một người phụ nữ Do-thái và cha ông là người Hy-lạp (Công vụ 16:1). Phao-lô không chỉ đơn thuần là một cố vấn và lãnh đạo cho Ti-mô-thê, hơn thế ông còn giống như một người cha của Ti-mô-thê và Ti-mô-thê giống như con trai của Phao-lô (I Ti-mô-thê 1:2). Phao-lô bắt đầu bức thư bằng cách thúc giục Ti-mô-thê phải cảnh giác đối với những giáo sư giả và học thuyết sai lầm. Tuy nhiên, phần nhiều của bức thư nói về phẩm hạnh và cách cư xử của mục sư. Phao-lô giáo huấn Ti-mô-thê trong sự thờ phượng (chương 2) và phát triển những lãnh đạo trưởng thành cho hội thánh (chương 3). Hầu hết bức thơ nói về phẩm hạnh và cách cư xử của mục sư, cảnh báo về các giáo sư giả, và trách nhiệm của hội thánh đối với những thành viên phạm tội, các góa phụ, trưởng lão, và nô lệ. Thông qua toàn bộ bức thơ, Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê hãy đứng vững vàng, kiên trì và giữ đúng với sự kêu gọi của mình.

Những liên kết: Một mắt xích thú vị với Cựu Ước trong sách I Ti-mô-thê là sự trích dẫn của Phao-lô về cơ sở cho việc xem xét những trưởng lão của hội thánh có xứng đáng được “kính trọng bội phần”, và xứng đáng với sự tôn trọng khi bị cáo buộc về những sai phạm (I Ti-mô-thê 5:17-19). Phục truyền luật lệ ký 24:15, 25:4 và Lê-vi ký 19:13 tất cả đều nói về sự thiết yếu phải trả cho người làm công số tiền họ kiếm được và phải làm điều đó đúng thời hạn. Một phần của luật Môi-se đòi hỏi rằng hai hoặc ba nhân chứng là cần thiết để đem một lời cáo buộc chống lại một người nào đó (Phục truyền luật lệ ký 19:15). Những Cơ Đốc Nhân người Do Thái trong những hội thánh mà Ti-mô-thê quản nhiệm chắc hẳn đều nhận thức rõ về các liên kết với Cựu Ước này.

Ứng dụng thực tế: Chúa Giê-xu được trình bày bởi Phao-lô là Đấng trung bảo giữa Thượng Đế và con người (I Ti-mô-thê 2:5), là Cứu Chúa của tất cả mọi người tin vào Ngài. Ngài là Chúa của hội thánh, và Ti-mô-thê phục vụ Ngài bằng việc chăn dắt hội thánh của Ngài. Do vậy, chúng ta tìm thấy sự áp dụng chính của bức thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho “con trai trong đức tin” của ông. Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê trong các vấn đề về học thuyết của giáo hội, lãnh đạo giáo hội, và điều hành giáo hội. Chúng ta có thể sử dụng cùng một hướng dẫn này để quản trị hội đồng địa phương ngày hôm nay. Tương tự như vậy, công việc và mục vục của một mục sư, các phẩm chất của trưởng lão, và các phẩm chất của chấp sự cũng quan trọng và thích hợp ở thời điểm hiện tại giống như trong thời đại của Ti-mô-thê. Bức thư thứ nhất của Phao-lô cho Ti-mô-thê chung qui là một cuốn cẩm nang hướng dẫn về sự lãnh đạo, điều hành, và quản nhiệm hội thánh địa phương. Những huấn thị trong bức thư này ứng dụng cho bất kỳ lãnh đạo nào hoặc những người lãnh đạo tiềm năng của hội thánh của Chúa Cứu Thế và chúng thích hợp trong thời điểm hiện tại ngang bằng với thời điểm của Phao-lô. Đối với những người không được kêu gọi vào những vai trò lãnh đạo trong hội thánh, sách Ti-mô-thê này vẫn thiết thực. Mỗi tín hứu phải tranh đấu cho đức tin và chống lại những sự dạy dỗ sai trật. Mỗi tín hữu phải đứng vững và kiên trì.
EnglishTrở lại trang chủ tiếng Khảo sát Tân ƯớcSách I Ti-mô-thê
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries