Хүн төрөлхтөний талаарх асуултууд


Хүн Бурханы төрхөөр, Бурхантай адил байдалтай бүтээгдсэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ (Эхлэл 1:26-27)?

Бид хоёр эсвэл гурван хэсгээс бүрддэг үү? Бид бие, сэтгэл, сүнснээс үү эсвэл бие болон сэтгэл-сүнснээс бүрддэг үү?

Хүний сэтгэл болон сүнсний ялгаа нь юу вэ?

Эхлэл номд хүмүүс яагаад тийм удаан амьдралтай байсан бол?

Өөр өөр арьс өнгөний угсаа гарал нь юу вэ?

Библи арьсны үзэл, алагчлал, ялгаварлалын талаар юу гэдэг вэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Хүн төрөлхтөний талаарх асуултууд