settings icon
share icon
Асуулт

Евтаназ/амиа хорлоход нь туслах тухай Библид юу гэж хэлдэг вэ?

Хариулт


Заримдаа "өршөөлийн аллага" гэж нэрлэдэг евтаназ нь шийдвэрлэх аргагүй хүнд асуудал байж болох юм. Нэг талаас бид хүний амийг өөрийн гартаа авч, хугацаа нь болоогүй байхад дуусгана гэсэн үг. Нөгөө талаар бид үхэх үйл явцыг шаардлагатай хугацаанаас илүү удаан байлгахыг хүсэхгүй байна, өөрөөр хэлбэл бид амийг нь хамгаалахыг хүсч байгаа боловч үхэх явцыг уртасгахгүй гэсэн үг. Бид ямар нөхцөлд хүний амьдралыг уртасгахын тулд ямар ч арга хэмжээ авахгүй болох, өөрөөр хэлбэл хүн үхэхийг зөвшөөрдөг байж болох вэ?

Үүнтэй холбоотой нэг асуудал бол амиа хорлоход нь туслах явдал юм. Үндсэндээ амиа хорлоход нь туслах хүн эрэлхийлж байгаа нь өөрийгөө үхүүлэхийг сонгож байгаа бөгөөд өөр хүний тусламжтайгаар үхэл нь хурдан бас өвчингүй болно. Амиа хорлоход нь тусалж байгаа хүн тодорхой бэлтгэл хийж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг ашиглан үхлийг хөнгөвчилдөг; харин үхлээ эрж буй хүн энэ үйл явцыг бодитоор санаачлагч болно. Үхлийг өөрийн гараар "хийлгүй" ингэж зайлсхийснээр тухайн зохицуулагч хүн аллагын хэргээс мултрахыг эрэлхийлж байна гэсэн үг. Амиа хорлоход туслахыг дэмжигчид нь "нэр төртэйгөөр үхэх" гэх мэт нэр томьёо хэрэглэн эерэг нөлөө үзүүлэхийг оролддог. Гэхдээ "нэр төртэйгөөр үхэх" нь үхэл хэвээр, "амиа хорлоход нь туслах" нь амиа хорлолт хэвээр бөгөөд амиа хорлох нь буруу зүйл.

Заримдаа "үхлийн соёл" гэж тайлбарлагддаг зүйлс дунд бид амьдардаг. Үр хөндөх гэсэн эрэлт хэдэн арван жилийн турш хангагдсаар ирсэн. Одоо зарим нь бүр нялх хүүхдийг устгах эмийг нухацтай санал болгож байна. Мөн евтаназийг нийгмийн, санхүүгийн янз бүрийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжит гарц болгон сурталчилж байгаа. Үхлийг сурталчилж, дэлхийн янз бүрийн асуудлын хариулт болгож байгаа нь библийн загвараас эрс эсрэг чиглэсэн явдал мөн. Үхэл бол дайсан (1Коринт 15:26). Амь бол Бурханы нандин бэлэг юм (Эхлэл 2:7). Амь ба үхлийн хоорондох сонголтыг өгөхдөө Бурхан Израильд «амийг сонго» гэсэн (Дэд хууль 30:19). Евтаназ бол бэлгийг нь голж, хараалыг баярлан авч байгаа явдал.

Бурхан бидний амьдралыг шийдэх бүрэн эрхтэйг хүлээн зөвшөөрөх явдал нь евтаназ болон амиа хорлоход туслах явдал нь буруу гэсэн дүгнэлтэд хүргэдэг. Биеийн махбодын хувьд үхэл бидэнд зайлшгүй тохиолдоно гэдгийг бид мэднэ (Дуулал 89:48; Еврей 9:27). Гэсэн хэдий ч, хүний үхэл хэзээ, хэрхэн тохиолдохыг Бурхан ганцаараа л мэднэ. Иов 30:23 хэсэгт, Иов "Үхэлтэй намайг золгуулж, амьд бүхний уулзах гэрт аваачихыг чинь би мэдэж байна" гэж Бурханд хэлдэг. Номлогчийн үгс 8:8, "Салхийг захирч, түүнийг барьж байлгах эрхтэй хүн нэг ч алга. Үхэх өдрөө ч хүн захирдаггүй биз дээ" гэж тунхаглаж байна. Бурхан үхлийн талаарх эцсийн дүгнэлтийг гаргадаг (1Коринт 15:26, 54–56; Еврей 2:9, 14–15; Илчлэл 21:4 зэргийг үз). Евтаназ болон амиа хорлоход нь туслах явдал бол Бурханы эрх мэдлийг булаах гэсэн хүмүүний оролдлого.

Үхэл бол байгалийн тохиолдол. Заримдаа Бурхан хүнийг үхэхээсээ өмнө удаан хугацаанд шаналахыг зөвшөөрдөг; бусад үед нь хүний зовлон шаналлыг түргэн зогсоодог. Хэн ч зовлон шаналалд дургүй, гэхдээ энэ нь тухайн хүнийг үхүүлэхийг шийдэх гол шийдвэр болж чадахгүй. Ихэнх тохиолдолд Бурханы зорилгыг зовлон зүдүүрээр олж мэддэг. "Азтай өдрүүддээ аз жаргалтай бай, харин бүтэлгүй өдрүүддээ сэтгэн бод. Аль алийг нь Бурхан бий болгодог тул дараа нь юу болохыг хүн эс мэднэ" (Номлогчийн үгс 7:14). Ром 5:3 нь зовлон бэрхшээл тэвчээрийг авчирдаг гэж заадаг. Бурхан зовлонгоо эцэслэж, үхэхийг хүсэмжлэн уйлж буй хүмүүсийг анхааран халамжилдаг. Бурхан амьдралын төгсгөлд хүртэл зорилго тавьсан байдаг. Юу хамгийн сайн болохыг зөвхөн Бурхан л мэддэг бөгөөд хүний үхлийн асуудалд ч гэсэн түүний цаг хугацаа төгс төгөлдөр байна.

Бид хэзээ ч амьдралаа эрт дуусгахыг эрэлхийлэх ёсгүй, бас амьдралаа уртасгах онцгой арга замыг ч бас эрэлхийлэх ёсгүй. Үхлийг идэвхтэй хурдасгах нь буруу, идэвхгүйгээр эмчилгээ хийн уртасгах гэх нь ч бас буруу байж болно, харин үхлийн өвчтэй хүмүүсийг жамаар нь үхэхийг зөвшөөрөх нь буруу зүйл биш. Ийм асуудалтай тулгарч байгаа хүн Бурханаас мэргэн ухааныг хүсэн залбирах ёстой (Иаков 1:5). Эрүүл мэндийн зорилго нь "аврах болон алах нь хоёулаа байж болохгүй" гэж анхааруулсан эрүүл мэндийн сайд асан C. Эвэрт Күүпийн үгсийг бид бүгд санаж байх ёстой (КҮҮП, АНУ-ын Гэр бүлийн эмчийн дурсамж C. Everett Koop, Санамсаргүй байшин хэвлэл, 1991).

EnglishМонгол хэл дээрх сайт руу буцах

Евтаназ/амиа хорлоход нь туслах тухай Библид юу гэж хэлдэг вэ?
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries