settings icon
share icon

Сайн Мэдээ

Танд Мөнхийн амь байгаа юу?

Бурханаас би уучлалыг хэрхэн хүлээн авах вэ?

Дахин төрсөн Христэд итгэгч гэдэг нь ямар утгатай вэ?

Есүс Мөнхийн улсад хүрэх цорын ганц зам гэж үү?

Би нас бараад Мөнхийн Мөнхийн улсд очино гэдэгтээ хэрхэн итгэлтэй байх вэ?

Есүсийг өөрийн хувийн Аврагчаар хүлээн авна гэсэн нь юу гэсэн үг вэ?

Би хэрхэн Бурхантай зөв харилцаатай болох вэ?

Сүнслэг Дөрвөн Хууль гэж юу вэ?

Үхлийн дараа амьдрал бий юу?

Авралын төлөвлөгөө гэж юу вэ?

Надад зориулсан үнэн сургаал байна уу?

Авралд хүрэх Ромын Зам гэж юу вэ?

Гэм нүгэлтний залбирал гэж юу вэ?

Христ итгэл гэж юу вэ?

Би яаж Христитгэгч болох вэ?

Би яаж Бурханы хүүхэд болох вэ?

Би хэрхэн Христэч итгэлтэй болох вэ?

Тэнгэрийн улсад (диваажинд) очих – зорьсон мөнхийн газраа очих болсноо би яаж баталгаатай мэдэх вэ?

Яаж аврагдах вэ?

Есүс аварна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Чи үхээд хаана очих вэ?

Үнэн шашин гэж юу вэ?

Авралын залбирал гэж юу вэ?

Авралд хүрэх алхмууд юу вэ?

Хэн аврагдаж болох вэ? Хэн ч байсан аврагдаж чадах уу?

Би яаж тамаас зайлж чадах вэ?

Би өөрийн итгэлийг Есүст өглөө ... одоо яах вэ?Монгол хэл дээрх сайт руу буцах

Библийн хариулагдсан асуултууд
Энэ хуудсыг хуваалцах: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries