Jautājumi par Svēto Garu


Kas ir Svētais Gars?

Kad un kā mēs saņemam Svēto Garu?

Ko nozīmē Svētā Gara kristības?

Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?

Kā es varu zināt, kāda ir mana garīgā dāvana?

Kas ir zaimošana pret Svēto Garu?

Vai pastāv brīnumainās Svētā Gara dāvanas mūsdienās?

Kas ir runāšana mēlēs? Vai šī garīgā dāvana ir domāta arī lietošanai mūsdienās?

’Kāda ir atšķirība starp talantu un garīgo dāvanu?

’Kā Dievs izdala garīgās dāvanas? Vai Dievs man dos garīgo dāvanu, ja es to lūgšu?

'Vai ticīgajiem jāpieņem tas, ka Svētais Gars ir jājūt?

’Kas ir filioque gadījums?

’Kas ir Svētā Gara auglis?

’Ko nozīmē apbēdināt / apslāpēt Garu?

’Ko nozīmē lūgšana mēlēs (citā valodā)? Vai lūgšana mēlēs ir lūgšanas valoda starp ticīgo un Dievu?

’Kāda ir Svētā Gara loma mūsdienās mūsu dzīvēs?

’Vai nonāvēšana Garā ir Bībeliska?

’Vai Svētais Gars jebkad varētu pamest ticīgo?

’Vai runāšana mēlēs liecina par Svētā Gara klātbūtni?

’Ko nozīmē dzīvot Garā?


Jautājumi par Svēto Garu