settings icon
share icon
Jautājums

Ko nozīmē Svētā Gara kristības? ?

Atbilde


Svētā Gara kristības varētu definēt kā darbu, ar ko Dieva Gars noliek ticīgo savienībā ar Kristu un citiem ticīgajiem Kristus miesā atpestīšanas brīdī. 1.Kor.12:12-13 galvenais teksta fragments attiecībā uz Svētā Gara kristīšanu ir- ”Arī mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, - un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti.” Turpretim vēstulē Rom.6:1-4 nav uzsvērts tik ļoti uz Dieva Garu, bet gan izklāstīta ticīgā pozīciju Dieva priekšā līdzīgā izteiksmes veidā kā tas ir aprakstīts vēstulē 1.Korintiešiem. ”Ko tad nu sacīsim? Vai paliksim grēkā, lai vairotos žēlastība? Nē, taču! Mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīt u\ Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē.”

Sekojošajiem faktiem ir nepieciešams stiprināt mūsu izpratni par Svētā Gara kristīšanu. Pirmkārt: vēstulē 1.Korintiešiem teiktais nepārprotami paziņo, ka visi ir kristīti un visi ir dzirdināti ar vienu Garu (Gars ir iemiesojies). Otrkārt: nekur Svētajos Rakstos nav teikts, ka ticīgajam būtu jākristās ar Garu, caur Garu vai iekš Gara, vai kaut kādā gadījumā jāmeklē kristīšana no Svētā Gara. Tas norāda, ka visi ticīgie ir saņēmuši šo pieredzi. Treškārt: vēstulē Efeziešiem 4:5tais pants šķietami atsaucas uz Svētā Gara kristībām. Ja šis ir tas gadījums, tad Svētā Gara kristības ir realitāte priekš katra ticīgā, tieši tāpat kā ”viena ticība” un ”viens Tēvs.”

Secinājumā, Svētā Gara kristības veic divas lietas: 1) savieno mūs vienā miesā ar Kristu un 2) reālistiski attēlo mūsu krustā sišanu kopā ar Kristu. Esība Kristus miesā nozīmē, ka mēs esam atjaunoti kopā ar Viņu jaunai dzīvei (Rom.6:4). Tādējādi mums vajadzētu izmantot mūsu Gara dāvanas uzturot ķermeņa funkcionēšanu pienācīgā kārtībā, kā tas it teikts vēstulē 1.Kor.12:13. Visu ticīgo Gara kristības kalpo kā pamats baznīcas uzturēšanai kopumā, kā tas ir norādīts vēstulē Ef.4:5. Esot saistībā ar Kristu Viņa nāvē, apbedīšanā un atkal atdzimšanā caur Gara kristībām, nostiprina pašos pamatos mūsu atdalīšanos no grēka iemiesošanās spēka un dod ceļu uz jaunu dzīvi. (Rom.6:1-10; Kol.2:12).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko nozīmē Svētā Gara kristības? ?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries