Kas ir Svētā Gara auglis?


Jautājums: Kas ir Svētā Gara auglis?

Atbilde:
Vēstulē Gal.5:22-23 varam lasīt, kas ir Svētā Gara auglis: ”mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība.” Svētā Gara auglis ir pastāvīga Svētā Gara klātbūtnes rezultāts ticīgo dzīvē. Bībele ir ļoti skaidri pateikusi, ka Svēto Garu saņem ikviens tajā brīdī, kad viņš vai viņa notic Jēzum Kristum (Rom.8:9; 1.Kor.12:13; Ef.1:13-14). Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Svētais Gars ienāk Kristiešu dzīvēs ir ar mērķi - mainīt to dzīves. Tas ir Svētā Gara darbs un mērķis pielāgot mūs Kristus tēlam, padarīt mūs vairāk līdzīgus Viņam.

Kā rakstīts vēstulē Gal.5:19-21 Svētā Gara auglis ir tiešā kontrastā ar grēcīgās dabas rīcībām: ”Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir: netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošanas, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis: tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos.” Šie panti apraksta cilvēku dabu, kad tie nezina Kristu un tāpēc nav pakļauti Svētā Gara ietekmei, un kontrolei. Mūsu grēcīgā miesa rada noteiktus augļu tipus un veidus, kas atspoguļo mūsu dabu, un Svētais Gars rada tipus un veidus, kas atspoguļo Viņa dabu.

Kristiešu dzīve ir, tā teikt, grēcīgās miesas cīņa pret jauno dabu, kas tiek iedota Kristū (2.Kor.5:17). Kā visa kritušā cilvēce mēs esam miesas kārību gūstā, kas pieprasa darīt grēcīgas lietas (Rom.7:14-25). Kā Kristieši būdami, mums ir Svētais Gars, kas rada Savus augļus mūsos un mums ir dots Svētā Gara spēks, kas dara mūs spējīgus pārvarēt grēcīgās dabas vēlmes (2.Kor.5:17; Fil.4:13). Kristietis nekad nebūs pilnīgi uzvarošs pastāvīgi demonstrējot Svētā Gara augļus, kas ir viens no galvenajiem mērķiem Kristiešu dzīvē, tomēr, pakāpeniski jāļauj Svētajam Garam darboties un nest vairāk, un vairāk Viņa radītos augļus. Savā dzīvē mums jāļauj Svētajam Garam uzvarēt pretējās grēcīgās vēlmes. Svētā Gara auglis ir tas, ko Dievs vēlas, lai mēs izrādām savās dzīvēs, un ar Svētā Gara palīdzību tas ir iespējams!

English
Atpakaļ uz latvisko versiju
Kas ir Svētā Gara auglis?