settings icon
share icon
Jautājums

Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?

Atbilde


Svarīgs aspekts sapratnē par piepildīšanu ar Svēto Garu ir dots Jāņa ev.14:16, kur Jēzus apsola, ka Gars iemājos ticīgajos un šī iemājošanās būs patstāvīga. Ir svarīgi atšķirt iemājošanos no piepildīšanas ar Svēto Garu. Patstāvīgā Gara iemājošanās nav domāta tikai dažiem izvēlētiem ticīgajiem, bet gan priekš visiem ticīgajiem. Svētajos Rakstos ir daudzas atsauksmes, kas apstiprina šo secinājumu. Pirmkārt, Svētā Gara dāvana ir dota visiem ticīgajiem Jēzū bez jebkādiem nosacījumiem izņemot ticību Jēzum Kristum (Jāņa ev.7:37-39). Otrkārt, Svētais Gars tiek dots pestīšanas brīdī (Ef.1:13). Vēstulē Gal.3:2 rakstītais uzsver šo pašu patiesību sakot, ka apzīmogošana ar Garu un Gara iemājošanās notiek pašā noticēšanas brīdī. Treškārt, Svētais Gars iemājo ticīgajā patstāvīgi uz visiem laikiem. Svētais Gars ticīgajiem tiek dots kā iemaksa ar pēcmaksu vai apstiprinājums viņu nākotnes slavinājumiem Kristū (2.Kor.1:22; Ef.4:30).

Šis ir kontrastā pret piepildīšanu ar Garu atsaucoties uz vēstulē Ef.5:18 rakstīto. Mums vajadzētu visā pilnībā atdoties Svētajam Garam tā dodot Viņam iespēju pārņemt mūs viscaur un pilnīgi. Vēstulēs Rom.8:9 un Ef.1:13-14 ir teikts, ka Viņš iemājo katrā ticīgajā, bet Viņš nedrīkst būt sāpināts (Ef.4:30), un, ka Viņa aktivitātes mūsos var tikt noslāpētas (1.Tes.5:19). Atļaujot tam notikt mēs samazinām vai pat anulējam Gara spēku darboties, izpauzties mūsos un caur mums visā pilnībā. Piepildījums ar Garu nozīmē, ka mēs dodam brīvību Viņam pārņemt mūsu dzīves katru aspektu, vadīt un kontrolējēt mūs. Tad Viņa spēks var izpausties caur mums un tā rezultātā mūsu darbs ir auglīgs par godu Dievam. Piepildījums ar Garu neattiecas tikai uz ārējiem darbiem. Tas attiecas arī uz mūsu visapslēptākajām domām un uz mūsu darbības motīviem. Psalms 19:14-15 saka: ”..Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans pestītājs!”

Grēks ir tas, kas kavē piepildījumu ar Svēto Garu, bet paklausība Dievam ir tas, kas piepildījumu ar Garu uztur. Vēstulē Ef.5:18 ir dota pavēle būt piepildītiem ar Garu, taču tā nav lūgšana ar kuras palīdzību mēs varam pabeigt Gara piepildīšanos. Tikai un vienīgi paklausība Dieva komandām atļauj Svētajam Garam pilnīgu brīvību darboties caur mums. Sakarā ar to, ka joprojām esam inficēti ar grēku, nav iespējams būt piepildītiem ar Garu nepārtraukti. Katru reizi, kad grēkojam, vajadzētu nekavējoties atzīties Dievam grēkā un atjaunot saistības ar Garu, lai Viņš var mūs piepildīt un vadīt.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries